Pseudovitenskapens fanebærere

Vi lever i dag i et samfunn som er sterkt avhengig av teknologi på de fleste fronter. At jeg kan legge inn blogginnlegg, chatte osv er et resultat av vitenskap. Internett gir en spredningsmulighet på informasjon som redaktørene i verdens største aviser kan misunne. Skitt og kanel i form av overtro, konspirasjoner og annet tull kan spres ut over all verden med noen klikk. Og det blir opp til leseren å finne ut hva som er skitt og hva som er kanel.

Samfunn og skolevesen lærer oss at vi skal være kritiske – men ikke hvordan vi skal være kritiske. Min påstand er derfor at nøkkelen til ekte forståelse ligger i det vi velger å kalle kritisk tenkning. Å tenke kritisk er et redskap, en metode som kan læres. Hvis vi ikke bruker dette redskapet, er kunnskap i bunn og grunn ubrukelig.

Hvem av oss har ikke hørt ”i følge nyere forskning på bla.. bla … Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser forskingsrapporter/artikler og data i sum. Er det hold i påstandene vi får servert? Bygger de på redelig bruk av kilder? Finnes det flere kilder som underbygger eller tilbakeviser påstandene? Synes de rimelige ut fra betraktninger av logikk og sammenhenger? Hva sier andre fagfolk? Ikke minst, lar påstander seg etterprøve? Finnes det innvendinger og alternative forklaringer?

Noe av denne feilaktige vitenskapen er bygd på antagelser, ikke teorier, og den er underbygd med fortellinger i stedet for vitenskapelige undersøkelser. I motsetning til vitenskapsmenn/kvinner er en del sjarlataner (som jeg velger å kalle de) lite begeistret for kritikk som kunne hjulpet dem videre. Ofte lar de være å sende inn arbeidene sine til fagtidsskriftene, der de kunne blitt gjennomgått av likesinnede. I stedet offentliggjør de “funnene” sine i aviser og ukeblader eller på Internett som «publication by press release». Der er det ikke noen innebygd mekanisme for å sile ut hva som er profesjonell kritikk, og hvor mange lesere kan la seg imponere av resultatene, uansett hvor upålitelige de er. Det som er et ny trend er at konspirasjoner i ulik grad gjemmes bak ulike grader av aktivisme, som igjen presenteres som samfunnskritikk. Særlig spørsmålet om GMO, klima og vaksiner er eksempler hvor media dessverre alt for ofte hopper på konklusjoner som bygger på feil premisser.

junk pres6-BW

From @miltonline – The Quackometer – What Doctors Don’t Tell You – A Publishing Sensation

Jeg tror at en del journalister ikke gir forskning den plass det bør ha i media, fordi de kanskje ikke tror at vi som publikum ikke vil skjønne detaljene. Det er synd, for det ligger en stor fare i at offentligheten går glipp av kanskje viktige saker, som angår mange mennesker. Problemet er at forskningsjournalistikk ofte er nedprioritert. Det er som regel ikke noen krav om bakgrunn for forskningsjournalister slik det kan være i andre deler av redaksjonen (hvis de i det heletatt har egne forskningsjournalister), og jeg har inntrykk av at stoffet ofte skal «dummes ned»; noe som gjør at man undervurderer sine lesere. Se på sportsjournalistikken, her er det side opp og side ned med tabeller, resultater og prognoser og så videre. Er en fotballspiller er ute på grunn av skade, er det ikke måte på hvor mye medisinsk stoff og hvor mange prognoser som diskuteres og vurderes og presenteres. Snakker vi om vitenskap, så er tall, data og testmetoder stort sett borte. Det virker det som om det er en vegring mot at det skal vises.

En del journalister fortjener kritikk når de, kanskje uten å skjønne det fronter pseudovitenskap. De blir på mange måter pseudovitenskapens markedsførere.  Bloggeren Gunnar Tjomlid som driver bloggen Saksynt har del ut en del bloggdask til journalister og redaksjoner som fortjener det, hvor det er ganske opplagt at kildekritikken er preget av lettvinthet.

Et annet problem er det vi kaller falsk balanse. BBC hadde for noen år tilbake en ryddesjau hvor en BBC-rapport slo fast at vitenskapsprogrammene til BBC gikk for langt i å framstille «begge sider av saken». Det skapes en falsk balanse, hvor eksentriske teorier ble likestilt med solid forskning. Vi som publikum forledes til å tro at det er stor vitenskapelig uenighet, når det i realiteten ikke er det. BBC har fulgt opp rapporten helt frem til i dag. Review of impartiality and accuracy of the BBC’s coverage of science. The Telegraph har senest i sommer en artikkel om falsk balanse – BBC staff told to stop inviting cranks on to science programmes.

Hvorfor tror vi ikke på vitenskapen? Hvorfor er enkelte vitenskapelige ideer og resultater så vanskelig å tro på? Hva er det som gjør vår hjerne så motstandsdyktig mot en del åpenbare fakta, som er underbygget med veldig mye dokumentasjon /facts?

Er vi utstyrt med instinkter som gjør at vi utelukker vitenskapelige standpunkter som strider mot det vi selv tror er riktig? Avisen The New Yorker hadde i 2012 en artikkel som er verdt å lese, og som tar opp hvorfor vi ikke tror på åpenbare fakta.

Marcel Kuntz forskningsdirektør og mikrobiolog skriver en veldig god artikkel om  forskingen som er under angrep –The postmodern assault on science

“Postmodernist thought is being used to attack the scientific worldview and undermine scientific truths; a disturbing trend that has gone unnoticed by a majority of scientists”.

Samtidig har kvasivitenskapen forbausende gode kår. Båret frem av konspirasjonsteoretikere og ulike aktivister og aktivistgrupper. Kvasivitenskapen har en tendens til å avle frem fanebærere som sprer nonsens og påstander som for lengst er plukket i fra hverandre.


Pseudovitenskapens fanebærere

En av pseudovitenskapens fanebærere her i Norge er Trond Skaftnesmo. Boka ”Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel” er Skaftnesmos antakelig mest omtalte verk. Her plukker han frem en bunke ”opposisjonelle forskere”  – og presenterere de som nåtidens Semmelweiss-er (en lege i Wien på 1800-tallet som oppdaget nødvendigheten av å etablere smittebarrièrer mellom obduksjonssalen og barselavdelingene, men ble fryktelig trakassert av det medisinske hierarkiet). Folkefiende-ordet henspiller på Ibsens Dr. Stockman fra ”En folkefiende”.

Som eksempler på Semmelweiss-er fra nåtiden velger Skaftnesmo ut tre forskere Andrew Wakefield (vaksiner og autisme, Olle Johansson – (høyfrekvent stråling) og ikke minst Arpad Puszta (genmodifiserte organisme). Det er helt katastrofale valg, og resten av boka glir over i konspirasjonsteorienes verden. Der Skaftnesmo tilsynelatende ser ut til å ha en en ”nøytral” holdning til de tre han ”gransker” blir det åpenbart at han systematisk velger ut deler av virkeligheten som passer en ”frikjennelse”, men like systematisk overser grove forskningsetiske overtramp. Skaftnesmo opptrer som en klassisk konspirasjonsteoretiker, og definerer sin egen virkelighet. Han legger til litt, trekker fra en god del, og resultatet blir tragisk lesining. Skaftnesmo må ha hatt et forutinntatt ønske om å ”frikjenne” de tre forskerne, og konstruerer så en virkelighet der de fremstilles som helter. Det er postmodernisme på sitt verste.

Skaftnesmo har en tydelig aversjon mot ordet ”konspirasjonsteoretiker”, og mener at bruken av dette ordet ”knebler ham” og andre som egentlig bedriver maktkritikk. Det er vanskelig å ta ham alvorlig. Det kan ikke kalles ”maktkritikk”  når han forsvarer uetisk og uhederlig forskning i den grad Skaftnesmo gjør det i ”Folkefiender”. I tillegg konstruerer han en parallell virkelighet, der man legger til og trekker fra de deler av historien som ikke passer, i den hensikt å påstå at omfattende konspirasjoner ligger til grunn for medisinsk forskning, politiske begivenheter og annet. Klart konspirasjoner finnes, men Skaftnesmo klarer ikke finne dem. Å finne opp sine egne konspirasjoner er et dårlig alternativ, men det er det Skaftnesmo faktisk gjør.

En av Trond Skaftnesmo ivrigste støttespillere er GMO aktivisten og konspirasjonsteoretikeren Tore B Krudtaa. Han har bygd sitt lille univers rundt boken til Trond Skaftnesmo. ”Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel”. Han henviser til boken svært ofte og bruker den som som “bevis” i debatter på nettet. hvor han stadig drar frem Andrew Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai. Det hører med til historien at Skaftnesmo er også medforfatter på noen av Krudtaas bloggposter.


Forskningens dilettanter

La oss ta en grundigere  titt på “forskerne” som Skaftnesmo har hyllet,  og som Krudtaa har markedsført med stor iver. Hva sier egenlig forskingen til Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai? Skaftnesmo har ikke omtalt Gilles-Éric Séralini i noen særlig grad, men jeg velger å ta han med siden Tore B Krudtaa mener Séralini er en fremragende forsker, noe han ikke er.

Andrew Jeremy Wakefield
Andrew Jeremy Wakefield er en mann som får rosende omtale i boken til Skaftnesmo, og hvor hvor Krudtaa løper rundt på nettet og poster hvilken fremragende forsker Wakefield er. Er han virkelig det? Jeg vier Wakefield litt plass i denne bloggposten, fordi påstandene om MMR vaksinen fører til autisme lever godt blant antivaksere og konspirasjonsteoretikere.

Andrew Jeremy Wakefield er en tidligere kirurg og forsker som I 1998 publiserte en forskingsrapport hvor han hevdet at MMR-vaksine førte til autisme. Men historien begynte før 1998.
I 1996 fikk Wakefield en halv million dollar via en rettshjelpsorganisasjon hvor foreldre med autistiske barn vurderte å kjøre et massesøksmål mot helsemyndigheter og vaksineprodusenter. Det ble hevdet å være en sammenheng mellom MMR – vaksinen og autisme.
I 1997 forsøkte Wakefield å patentere en vaksine mot meslinger, som han påsto var mye sikrere. Han har konsekvent nektet for dette i ettertid.

I 1998 la han kronen på verket da han kom med sin rapport hvor han hevdet at MMR – vaksinen førte til autisme. Det skapte sterk skepsis til vaksinen i Storbritannia. Skepsisen spredte seg raskt til en rekke land, deriblant Norge.

I 2004 undersøkte Journalisten Brian Deer saken nøye. Han avdekket at Wakefield hadde forfalsket studien, og at han også hadde økonomiske motiver for å gjøre dette. Han oppdaget også at Wakefield planla å tjene penger på et ”Autism detections kits” .

Journalisten Brian Deer, som gjorde en avgjørende jobb med avsløringen av Wakefield, beskrives konsekvent som skandale-journalist, på grunn av sin bakgrunn fra Murdochs (beryktede) skandaleaviser. ”Hvem kontrollerer ham?” – er Skaftnesmos retoriske spørsmål, mens han overser konsekvent at Deer åpenbart må ha vært drevet av sin egen indre motivasjon, og sine ambisjoner om å gjøre noe journalistfaglig ”stort”. Deer fremstår som en typisk ”sulten” gravende journalist, aggressivt søkende etter å snu hver stein i en viktig sak.

Deers avsløring av Wakefield er et strålende stykke forskningsjournalistikk, prisbelønnet og høyt anerkjent av både journalister og forskere. Der Deer er en objektiv og grundig journalist, blir Skaftnesmo en skribent som legger til og trekker fra det som passer ham, og virker lite interessert i å formidle de deler virkeligheten som ikke passer hans forutinntatte syn.

Andre forskere gjorde en rekke oppfølgende studier fra ca 1999 og frem til i dag, men ingen studier viste noen sammenheng mellom MMR- vaksinen og autisme. Konklusjonen er at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom MMR – vaksinen og autisme. Det finnes ikke en eneste peer-reviewed undersøkelse som støttet Wakefields påstander. I 2010 trakk det anerkjente medisinske The Lancet tilbake de siste av Wakefields artikler. Dessverre vil vaksinemotstanderne se bort fra alle fakta vdr Wakefield og hevde at MMR vaksinen forårsaker autisme.

VG.no – Forfalsket sammenheng mellom vaksine og autisme
Brian Deer.com – Exposed: Andrew Wakefield and the MMR-autism fraud
Brian Deer.com – Revealed: Wakefield’s secret first MMR patent claims «safer measles vaccine»
BBC News – MMR researchers issue retraction
The Lancet – Retraction of an interpretation
Darryl Cunningham(Tallguywrites) – The Facts In The Case Of Dr. Andrew Wakefield
ScienceBlogs – More bad science in the service of the discredited idea that vaccines cause autism
CNN – Retracted autism study an ‘elaborate fraud,’ British journal finds
ABC- News – Lancet Retracts Controversial Autism Paper
Upworthy – It Took Studying 25,782,500 Kids To Begin To Undo The Damage Caused By 1 Doctor

Organisert fearmongring
I tillegg trekkes en person ved navn Ginger Taylor frem,  som skal ha samlet sammen en rekke undersøkelser/artikler som skal vise sammenhengen mellom vaksiner og autisme. Det viser seg at de banebrytende papirene hun satt på var tant og tøv. De viste kort og godt ikke det hun påstår. De er behørig plukket i fra hverandre her: Those Lists of Papers Claiming That Vaccines Cause Autism: They Don’t Show What They Claim (Part 1) Å legge fem undersøksler og påstander som viser seg ikke å vise det de påstås å vise (puh…) det kjenner vi veldig godt igjen fra antivaksere her hjemme.

Ginger Taylor en antivakser som får betalt for å spre, eller pepre media med pseudovitenskaplige artikler og lenker til tvilsomme undersøkelser. And global warming is caused by the decrease in the number of pirates or: Why an inorganic chemistry journal should not publish a vaccine epidemiology paper. Ellers er det nyttig å lese: In which antivaccinationist Ginger Taylor is taught a lesson, and not by Orac

Vaksine – Autismesporet vil ikke dø
Autisme sporet er skikkelig gjennomgått internasjonalt gjennom flere år. Det er ikke funnet noen forbindelser mellom vaksiner og autisme. Jeg har tatt for meg påstandene grundig tildligere: Vaksinemotstandens kyniske ansikt.

Jeg kan også anbefale:
No doubt about it: no link between vaccinations and autism, major study finds
Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies
Study of 1.3 Million Kids Reveals Vaccines Aren’t Associated with Autism

Nylig kom antivaksmiljøet opp med en film som er laget av Andrew Wakefield, hvor historien er at Brian Hooker har fått opplysninger fra en (host, kremt …) anonym kilde i Center for Disease Control and Prevention (CDC), som kunne fortelle at tall som ble som ble funnet av Wakefield i 2001, viste at svarte barn har større risiko for autisme i etterkant av MMR-vaksinen ble bekreftet, og så bevisst skjult av CDC. Dette er selvfølgelig bare tøv.

Brian Hooker er en kar som har samarbeidet med Andrew Wakefield tidligere. Hooker har gått gradene, fra å være noen lunde i vater i vitenskapens verden, til å ha tatt turen langt inn i antivakslandet. Han har tidligere hevdet at thimerosal i barnevaksiner har vært årsaken til autisme, det stemmer heller ikke. Du kan lese om han her. Brian Hooker criticizes a vaccine safety study; hilarity ensues. Ellers kan jeg anbefale artikkelen fra Forbes som tar for seg blant annet Brian Hooker: – Who Was First With Shocking CDC Autism Data?

NaturalNews bruker en annen ekstremistside som kilde i en sak som går som en farsott i antivaksmiljøer, også her hjemme. Saken er at Brian Hooker har «intervjuet» kongressmann Bill Posey (som også er antivakser).

 

Krudtaa roter mye nå

I følge NaturalNews krevde kongressmann Bill Posey en høring i kongressen og en “uavhengig” etterforskning av CDC (Centers for Disease Control and Prevention) fordi han påsto at det ikke fantes uavhengige undersøkelser som viste at vaksiner førte til Autisme (så ille er det). Posey fikk svar på tiltale av CDC, han fikk en flere undersøkelser servert som viste at det ikke var noen klar sammenheng mellom vaksiner og autisme, og Poseys sabelrasling om etterforsking av CDC ble et ikke tema.

Påstandene om at svarte barn har større risiko for autisme i etterkant av MMR-vaksinen var ikke en gang et teama i intervjuet Brian Hooker hadde med kongressmann Posey. Bill Posey har som de fleste kongressmedlemmer hjemmesider hvor alle saker de er opptatt av og jobber med/for ligger ute på nett. Ikke et ord om hans “krav” om at CDC bør etterforskes ligger der.

Men det stopper slett ikke der
Jeg velger å bruke litt tid på dette, fordi det viser så alt for tydelig hvordan fearmongring, og ikke minst ryktespredning i antivaksinemiljøene kan bre seg, under dekke av at det er reelt. Denne saken er alt annet enn det.

Jeg velger å bruke litt tid på dette, fordi det viser så alt for tydelig hvordan fearmongring, og ikke minst ryktespredning i antivaksinemiljøene kan bre seg, under dekke av at det er reelt. Denne saken er alt annet enn det.

La oss se litt på hva Science-Based Medicine skriver om saken – Did a high ranking whistleblower really reveal that the CDC covered up proof that vaccines cause autism in African-American boys?

“Regular readers who pay attention to the antivaccine movement almost can’t help but have noticed that last week there was a lot of activity on antivaccine websites, blogs, and Facebook pages, as well as Twitter and Instagram feeds. For all I know, it’s all out there on Pinterest (which I’ve never really understood), Tumblr, and all those other social media sites that I don’t check much, if at all. In particular, it’s been exploding under the Twitter hashtags#CDCwhistleblower, #CDCfraud, and #CDCPantsOnFire. It’s almost impossible to have missed it if you’re plugged in and pay attention to crank website.

Then, on Thursday night, a new video appeared, CDC Whistleblower Revealed. In this video, Brian Hooker proudly proclaims that the “whistleblower” is William Thompson, PhD, a senior researcher at the CDC, and co-author on quite a few vaccine safety papers, including a particularly important one in the New England Journal of Medicine in 2007.”

I begivenhetenes sentrum finner vi Brian Hooker og i bakgrunn antivaksorganisasjonen Age of Autism.

“The first thing one notices about the video is how intentionally inflammatory it is. The “malfeasance” (if such it is) being discovered is compared unfavorably—yes, unfavorably—to the infamous Tuskegee syphilis experiment. There are even lurid pictures of patients suffering from advanced syphilis and a mention of Peter Buxton, the Public Health Service investigator who blew the whistle on the experiment, because, apparently, to Wakefield and Hooker autism is just like end stage syphilis and Dr. Thompson is therefore the equivalent of Peter Buxton. The “malfeasance” being claimed is that the CDC supposedly covered up the link between MMR and autism in African American boys, hence the puffed up rhetoric about the Tuskegee syphilis experiment. Before I go into that more, there is one thing that bears mentioning here. The video even concludes with some serious Godwin references to the crimes of Hitler, Stalin, and Pol Pot, because, I guess, when it’s not like syphilis, autism is just like the mass murder of millions, at least in the minds of Wakefield supporters”.

Brian Hooker`s reanalysis of a 10 year old study

“The central claim in the video is that earlier MMR vaccination is associated with an increased risk of autism in African-American boys and that the CDC has spent the last 13 years covering this linkage up. These charges are based the result of a “reanalysis” by Brian Hooker in Translational Neurodegeneration entitled “Measles-mumps-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis of CDC data.” The d which has been “reanalyzed” is from a study by DeStefano et al. in 2004 published in Pediatrics entitled Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. That study was a case-control study in which age at first MMR vaccination was compared between autistic “cases” and neurotypical controls. Vaccination data were abstracted from immunization forms required for school entry, and records of children who were born in Georgia were linked to Georgia birth certificates for information on maternal and birth factors. Basically, no significant associations were found between the age cutoffs examined and the risk of autism. I note that, even in this “reanalysis” by Brian Hooker, there still isn’t any such correlation for children who are not African American boys”

Les resten av artikkelen fra Science-Based Medicine her som gir en fyldig og god innføring i hva dette handler om. Manipulering av data, konspirasjonsmongring, forvrenging av fakta, i den hensikt å så tvil og ikke minst diskreditere CDC, som antivakserne hater intens. Poenget er at Hookers tidligere analyser ikke på noen måte støttet at MMR vaksinen kunne føre til autisme, det gjør den ikke nå heller.

Kan også anbefale hva IflScience og ScienceBlog skriver om saken.
IflScience: – No, The CDC Is Not Covering Up Evidence That Vaccines Cause Autism
ScienceBlog: – A bad day for antivaccinationists: A possible retraction, and the “CDC whistleblower” issues a statement

Forfatter Trond Skaftnesmo har skrevet en ny artikkel om tøvet: Vaccinegate”: cdc har fått sin egen Snowden. Skaftnesmo har tatt en Ragnhild Marie Madsen her (Sykepleier som driver flere antivaksblogger hvor hun gjengir data som ikke viser det hun påstår, fordi hun vet at antivaksere ikke sjekker fakta) hvor han henviser til Youtubevideoer, antivaksbloggere og til min store overraskelse linker han til den antisemittiske smørja Whale.to, som drives av en grisebonde. Skaftnesmos har definitivt tatt skrittet over i antivaksernes verden, hvor kildekritikken er en fin farge. Hans væpner Tore B Krudtaa sprer med stor iver Skaftnesmos påstander. Videoen under fra Time (Science Cop) tar påtandene ved roten. Påstandene fra anivaksere som Skaftnesmo og Krudtaa er kort og godt feil.

Wakfield

Science Cop Video
Trond Skaftnesmo og Tore B. Krudtaa vært i fremste  linje for å få oppmerksomhet rundt CDC Whistleblowersaken her hjemme. Deres problem nå er at artikkelen nylig ble trukket tilbake av tidsskriftet hvor den publisert på grunn av uerklærte interesser og metodesvakheter.
Retraction Watch – Journal makes it official, retracting controversial autism-vaccine paper.

Det lønner seg med litt tålmodighet før man triumferer rundt en kontroversiell enkeltstudie som på forhånd hadde en rekke røde varsellamper. Det er ikke første gang Skaftnesmo og hans gode væpner Krudtaa har hoppet over hva et samlet internasjonalt forskingsmiljø sier.

Skaftnesmo og Krudtaa sprer feilaktive påstander om at MMR vaksinen fører til autisme. Det må de selvfølgelig få lov til, men det er ingen ting i dag som tilsier at MMR vaksinen fører til autisme. Autisme – vaksinesporet er noe av det som det er forsket mest på de siste 15 årene. Så langt er det ikke funnet noen link mellom vaksiner og autisme.

krutta-manisk om Wakefield

Skaftnesmo og Krudtaa overser at forskningningen på autisme i dag har falsifisert vaksiner som mulig årsak til autisme. Han overser det etisk forkastelige i å gå ut med advarsler mot en bestemt vaksine (slik Wakefield gjorde), uten å ha data som tyder på at noe var galt, uten å redegjøre for at han selv hadde økonomiske interesser i et konkurrerende vaksinekonsept. Wakefield er definitivt ikke noen fremragende forsker.

I en debatt på Kurt Oddekalvs Facebookvegg sommeren 2013 vedgikk Tore B. Krudtaa at han ikke hadde lest andre kilder om Wakefield enn boka til Skaftnesmo. På det tidspunktet hadde Krudtaa skrevet to debattartikler om Wakefield-saken og en endeløs serie med til dels aggressive kommentarer mot alle som betvilte påstanden om at at Wakefield er en helt, deres øyne.

Olle Johansson
Olle Johansson er også en som det stadig henvises til. Han var en av de som sto bak Bioinitiative 2007-rapporten som konkluderte med at mobilstråling og stråling fra Wifi-nettverk var skadelig. Aviser hoppet på og dro frem skrekkscenarioer som er mildt sagt snåle, men dette viser en del av problemet. Det er viktig å vise at en sak har to sider, en balanse. Da får dårlig forsking like mye fokus som god forsking. Det er kort og godt et stort problem.

Olle Johansson en av forskerne som stå bak Bioinitiative 2007-rapporten som skulle undersøke evnt helseeffekter av elektromagnetiske felt. Johanssons forskning ble slaktet fullstendig av det svenske vitenskapsrådet i en rapport om helseeffektene av elektromagnetisk felt.

“De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”. Studierna av ett samband mellan hudcancer och TV- och FM-sändningar röner mycket stark kritik för att undertrycka kända orsakssamband. De av Olle Johansson redovisade tidsmässiga sambanden mellan utbyggnader av FM/TV-nät och ökning av insjuknande i melanom anses, av en av de sakkunniga, tvärtom tala mot ett orsaksmässigt samband. En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”

Også internasjonalt er Bioinitiative-rapporten slaktet grundig.

Bioinitiative-rapporten hadde en åpenbar slagside. Ikke en eneste henvisning til studier som ikke støtter deres konklusjon. Den er skrevet på en måte som helt åpenbart hadde som mål å ikke finne ut om EMF kan ha negative helseeffekter ved å se på alle de beste data, men derimot demonstrere at det hadde negative helsefelter. Da plukket de ut forsking som demente ville vise dette. Det er jo helt håpløst.

Olle Johanssons dro også slutninger om at lungekreft hos røykere ikke egentlig skyldes røyking alene, men derimot utbyggingen av FM-radiomaster fra 50-tallet og utover.

Olle Johanssons fikk i 2004 den ikke spesielt ettertraktede prisen som «Årets förvillare» av den svenske skepsisforeningen VoF.

Olle Johansson er også aktiv på andre felt, der han fremstår med forsker/professortittel – men uttaler seg om fagfelt han aldri har jobbet med. Nylig har han skrevet om GMO i Bergens Tidende. Han var selvsagt svær kritisk til GMO-er. Han skrev også en kronikk der han påsto at skogdød i Norden kunne skyldes Fukushima-ulykken i Japan. Det hører med at det så å si ikke er registrert forurensning fra Fukushima i norge, og ingen seriøse planteforskere støttet påstandene.

Gunnar Tjomlid har tatt for seg Olle Johansson forsking her: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig. Kan også anbefale: Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfaglærer.
Også i andre land har dette blitt tatt opp: Danish School Experiment with WiFi Routers and Garden Cress, Good Example of Bad Science

Her er hva andre miljøer skriver om tøvet til Olle Johansson – Disconnected from Science: Part I og ikke minst: Disconnected from Science: Part II
Omtalt tidligere her hjemme av sprøytevarsleren: Den nye alarmprofessoren

Anbefaler Ben Goldacre artikkel: – Wi-Fi Wants To Kill Your Children… But Alasdair Philips of Powerwatch sells the cure!

Det er gjort en god del forsking på sensitivitet mot mobil og Wifi stråling. Så det kan være greit å ta en titt på: – electro-sensitives & electrohypersensitivity

“A systematic review of 31 experiments testing 725 «electromagnetically hypersensitive» participants concluded:

The symptoms described by «electromagnetic hypersensitivity» sufferers can be severe and are sometimes disabling. However, it has proved difficult to show under blind conditions that exposure to EMF can trigger these symptoms. This suggests that «electromagnetic hypersensitivity» is unrelated to the presence of EMF, although more research into this phenomenon is required.

Twenty-four of these studies found no evidence supporting biophysical hypersensitivity. Seven reported some supporting evidence. «For 2 of these 7, the same research groups subsequently tried and failed to replicate their findings. In 3 more, the positive results appear to be statistical artefacts. The final 2 studies gave mutually incompatible results….metaanalyses found no evidence of an improved ability to detect EMF in ‘hypersensitive’ participants.1 A 2012 study using smart phones and dummy phones got the same kind of result: people self-diagnosed with electrohypersensitivity could not detect RF-EMFs better than controls”

Arpad Pusztai
Arpad Pusztai som ble sparket fra jobben hos Rowett Institute etter 30 år etter å ha offentliggjort resultatene som viste økt krefthyppighet hos rotter som spiste GMO-poteter. Han bedrev «publication by press release», noe som ikke er ansett som anstendig forskningsetikk. Man skal ikke gå ut med resultater som ikke er kvalitetssikret, helst gjennom fagfelleevaluering. Han hadde rett og slett ikke gode nok data til å underbygge påstandene sine.

Arbeidsgiveren behandlet han nok dårligere enn han fortjente, men det alene rettferdiggjør ikke påstandene han kom med, noe en kan lese om her:

Academics Review – 1.1—Pusztai’s Flawed Claims

“A panel of experts, the Royal Society and food-safety scientists in regulatory agencies around the world, all have concluded that the study does not demonstrate that the GM potatoes were unsafe in any way.  Although Pusztai travels around the globe fear-mongering about the dangers of GM crops, it is ironic that even if his study were correct, it would only prove that those specific potatoes were unsafe, and not that all GM crops are unsafe as he seems to be claiming.  For the record, the potatoes in question were a research project; they were never submitted to regulators and they were never commercialized.”

NCBI.com – Genetically modified foods and the Pusztai affair


Gilles-Éric Séralini
Skaftnesmo har i liten grad omtalt Gilles-Éric Séralini, men Tore B Krudtaa drar stadig frem hvilken fremragende forsker Gilles-Éric Séralini er. Svært mye tyder på at han ikke er det.

Séralin er forskeren som er kjent for å ha gjennomført en studie med rotter som ble fôret på genmodifisert mais. Studien ble publisert i Food and Chemical Toxicology i september 2012 og konkluderte med høyere forekomst av kreft hos rotter som spiste GMO-mais, sammenlignet med rotter som gikk på en vanlig diett. Studien til Séralini gikk på tvers av all tilsvarende forskning og vakte naturligvis oppsikt. Det førte til at en rekke land fattet politiske vedtak som begrenset omsetning av GMO-mat på grunn av Séralinis forskingsresultater. Så begynner det morsomme: – Når studien ble gjennomgått av andre forskere på området viste det seg at studien hadde store svakheter. Nedenfor er det lenker til en gjennomgang som punktvis går igjennom Seralinis metodologiske svakheter m.m. A scientific analysis of the rat study conducted by Gilles-Eric Séralini et al. Det kom også frem at det forelå interessekonflikter som ikke var oppgitt som var egnet til å påvirke resultatene.

Resultatet av studien var sterkt avvikende til all annen gjennomført forskning på det samme produktet, og det vakte selvfølgelig stor oppsikt i media. Séralini fikk også sterk kritikk for å ha brutt etiske standarder for å utsette forsøksdyr for grusomme lidelser.

New Scientist – Study linking GM crops and cancer questioned
Wikipedia – Séralini affair
Forbes.com – Scientists Smell A Rat In Fraudulent Genetic Engineering Study
Forbes.com – Does the Seralini Corn Study Fiasco Mark a Turning Point in the Debate Over GM Food?
Science Based Medicine – The Seralini GMO Study – Retraction and Response to Critics
Science 2.0 – Hyped Séralini GM maize study looks worse every day
Science 2.0 – European Food Safety Authority Reviews, Dismisses Séralini Maize Study As Hopelessly Flawed
Nature.com – Hyped GM maize study faces growing scrutiny
Retraction Watch – Controversial Seralini GMO-rats paper to be retracted
Academics Review – Scientists Smell A Rat In Fraudulent Study
RationaWiki.org – «GMO causes liver and kidney damage» study re-analyses
RationaWiki.org – «GMO causes cancer» study
Kevin M. Folta – The Myth and Reality of Terminator Seeds
Kevin M. Folta – Seralini’s Connections to Quack Science and Strange Philosophies GMO Pundit a.k.a. David Tribe – CRIIGEN

På mange måter er GMO – aktivismen ikke helt ulik debatter om vaksiner, og ikke minst klimadebattene som gikk varmt for seg for noen år siden. Fearmongring, myter og manipulering av data ser ut til å være gjennomgangsmelodien, også her. Dessverre drukner mange gode argumenter mot GMO i konspiratorisk vås fra aksjonister ala Krudtaa ved at de gjentar de samme tøvete påstandene i en evig spiral, helt uten å ta hensyn til innvendinger. Det genererer bare støy.

Fra leieren til Séralini kom det nylig en ny pamflett som hevder at han har rett I sine tidligere forsøk: – Republication of the Séralini study: Science speaks for itself

Det er Seralinis team og GENØK-folk som har publisert dette. Dette er så pinlig at det burde hete: “Journal of horrible studies».  Avisen Forbes har sett på saken og den «nye artikkelen» til Seralini er like dårlig som den gamle. The Forbes.com – Zombie Retracted Séralini GMO Maize Rat Study Republished To Hostile Scientist Reactions

Forøvrig er det greit å ta en titt på på hva Retraction Watch sier om den refriserte Séralini studien:  –
Retraction Watch – Retracted Seralini GMO-rat study republished
Retraction Watch – Republished Seralini GMO-rat study was not peer-reviewed, says editor

Dette er en en god oppsummering av den såkalte Seralini-skandalen, historien om et stykke fransk forskningsjuks som all verdens GMO-motstandere fremdeles viser til!Slate.com – GMO Opponents Are the Climate Skeptics of the Left

Jammen det finnes ikke noen langtidsstudier, jo det gjør det
Det en skal huske på er at allerede før Séralini-studien ble publisert ble utført mange langtidstudier, samt en rekke flergenerasjonsstudier. PR-maskinen til Séralini klarte imidlertid å få inntrykket av en unik langtidsstudie til å feste seg i befolkningen. Den dag i dag tror svært mange at andre studier ikke ikke eksisterer, og at Séralini er den eneste som har forsket lengre enn 90 dager på dette.

ScienceDirect – som har samlet data fra 12 ulike langtidsstudier med GMO-mais – utført for offentlige midler – som slår beina under Seralini. Som en kan se av metastudien fra Science Direct var det allerede før Séralini-studien ble publisert, utført mange langtidstudier de 2 siste årene, samt en rekke flergenerasjonsstudier.
ScienceDirect – Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review .

GMO aktivister hyler svært så ofte om industrifinansierte studier av GMO som taler matindustriens sak. En skal selvfølgelig være obs på det, men dette er et problem som også slår andre veien. Det er en del “forskning” som er finansiert av GMO – aktivistmiljøer og andre anti GMO – interesser.

«Environmental Sciences Europe was established in 1989 as Umweltwissenschaften und Schadstoff – Forschung (German for
Environmental Science and Pollution Research)», but changed to its current name in 2011.
It has published 22 articles dealing with GMOs. 15 are from authors opposed to GMOs (some papers have a quite aggressive tone) or members of anti – GMO organizations, or with financial links to anti – GMO lobbies. (…) The journal claims to be peer-reviewed.
GMO papers in Environmental Sciences Europe

Det er mange industrifinansierte studier, faktisk er de i flertall, men det finnes nå også svært mange uavhengige studier. Biofortified’s current list of 126 independent GMO studies from the GENERA project), however includes some meta-analyses/literature reviews/”studies that review what studies exist to date.

Hva med industrifinansierte studier. Er de pålitelige? Hvis uavhengige studier og industriens egne studier kommer frem til de samme konklusjoner, så er det en sterk indikator på at industriens studier er pålitelige. Nyttig å lese:  About those industry funded GMO studies…

GMO – Aktivsmens bakspillere
Hvem er bakspillerne i aktivismen mot GMO? Det er sannsynligvis mange, men det er noen som blinker seg ut her. En av de er lobbyen for «organisk» mat i USA som er mektig og kjører et knallhardt løp mot blant annet Monsanto. De er råe på å plante og distribuere manipulert informasjon. I tillegg vil antikapitalister anarkister og aktivister  forenes i et intenst ønske om spre påstander, myter og skremselspropaganda om GMO, som igjen blir et symbolet på all ondskap i verden.

Politiske partier ser at de kan sanke stemmer på saken, som så langt jeg kan bedømme er basert på følelser, overdrivelser, frykt og alt for lite fakta. Fakta er ikke alltid lett å selge. Det er alltid noen som ser seg tjent med at forskingen rundt GMO ikke får den eksponering det trenger for at det skal fattes rasjonelle og fornuftige beslutninger. Det finnes etterhvert svært mange undersøkelser som sier at GMO mat er trygt å spise: GMO Pundit a.k.a. David Tribe – 600+ published safety assessments

Krudtaa har skrevet en bloggpost han kaller:  Regulereingsfarsen rundt GMO. Der drar Krudtaa frem to av sine pilarer – Arpad Pusztai  og selvfølgelig Gilles-Éric Séralini,  som er “avskiltet” som autoriteter når det gjelder GMO.  Kruftaa er riktig nok er en GMO aktivist med en klar agenda, men hans kunnskaper om GMO virker ikke å være preget av fakta, og hans kildekritiske sans står til stryk.

Krudtaa mener regulerende myndigheter tar feil, men klarer ikke å påvise hva de tar feil i. Han hovedkilde er igjen boken til Trond Skaftnesmo og noen aktivistsider. Ellers er bloggposten til Krudtaa et god eksepel på fearmongring og kirsebærplukking, noe som er gjennomgående på mange av hans bloggposter. Hvis du møter Krudtaa i debatter på ulike fora når teamet er GMO diskuteres kan artikkelen: Bodiva.com – Activism 101 – How to Write Like An Angry Internet “Expert” on GMOs – være greit å ha i bakhodet.

Spiser du GMO mat blir du syk, eller vent nå litt …
Fra GMO aktivister florer med påstander at vi får kreft av å spise GMO mat, men hva sier egenlig forskningen? The Conversation – Genetically modified corn and cancer – what does the evidence really say?
Vi hører stadig at bønder bruker alt for mye kjemikaler i sin produksjon av jordbruksprodukter. Kan det være at GMO faktisk gjør at bøndene bruker mindre plantevernmidler? The Conversation – Genetically modified crops shrink farming’s pesticide footprint. Les også: The Salt – Top Five Myths Of Genetically Modified Seeds, Busted

Marcel Kuntz, som er en ledende skikkelse i fransk GMO-forskning, har flere solide essays bak seg om pseudo- eller antivitenskapelig virksomhet fra ulike aktivistgrupper (NGO-er), særlig mht GMO. Han tar for seg hvordan NGO-er angriper forskning under dekke av «varsling», maktkritikk  eller uavhengig forskning». Legg merke til at ikke bare Seralinis CRIIGEN, men også norske GenØk – et forskningssenter tilknyttet Universitetet i Tromsø blir adressert som et pseudo-/antivitenskapelig miljø. Det er et veldig sterkt signal at Kunz framhever GenØk som en del av et pseudovitenskapelig miljø.“Parallel science” of NGO advocacy groups: How post-modernism encourages pseudo-science.

 

Et konspirativt univers.

Som jeg nevnte lenger oppe. Tore B Krudtaa har bygd mye av sitt lille univers rundt boken til Trond Skaftnesmo, som han bruker som “bevis” i debatter på nettet. Skaftnesmo står bak noen bloggposter inne på bloggen til Krudtaa. Krudta er er også vaksinemotstander (antivakser), GMO aktivist, og veldig glad i en rekke konspirasjoner, som stadig resikuleres og presenteres som som samfunnskritikk, men som er radbrukket gud vet hvor mange ganger som tull og tøys. Jeg snakker selvfølgelig om Chemtrails, samt myter om Federal Reserve, for ikke å snakke om Agenda 21, og vann som har minne,  osv …osv. Jeg skal komme tilbake til noen av de sentrale konspirasjonene som Krudtaa stadig markedfører rundt på nettet.

Krudtaa har tidligere vært en kontroversiell lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne i Sandefjord, det er han ikke lenger Skal også komme tilbake til akkurat den delen lenger ned i bloggposten.


Tror jeg blir hjemme i dag. Jeg har fått chemtrails …
Tore B Krudtaa er opptatt av konspirasjonstøvet Chemtrails. Men hva snakker vi om her?

chemtrails-Kruttern

Chemtrail theories were first brought to prominence in the 1990s by paranormal pusher and talk radio host Art Bell. Aided by the internet, it is now a world wide phenomenon and chemtrail watchers all over the globe exchange photographs and videos of their favorite contrails on forums and youtube.

Chemtrails were mentioned in US House Bill HR2977,[ October 2, 2001, which banned various types of weapons in space. The reference to chemtrails was eventually removed, but the original inclusion is cited as evidence that they are a real phenomenon. Given that the original bill was introduced by Dennis Kucinich, it perhaps reveals more about Kucinich than about whether chemtrails are real.

The chemtrail conspiracy is most popular among those familiar with the New World Order and who claim that the spray is designed to pacify populations, either by making them sick, or some sort of mind control.

Her hjemme er dette tullet bragt til torgs av Per-Aslak Ertresvåg. Det er helt greit å være bekymret for forurensning og klimaødeleggelser, men å vikle hodet inn i regelrett vås fører bare til at vi mister fokus på reelle farer vi bør være på vakt mot.

Her er en artikkel fra konspirasjonstankesmia Nyhetsspeilet hvor en kan se tullet i full åpenhet. det var ikke noen susksess den aksjonen de skulle ha mot chemtrails.
Vepsen – Laber chemtrails-oppslutning

Vanlige kondensstriper bak flymotorer er vanndamp frosset til iskrystaller som fordamper relativt fort, men kjemikaliespor blir sagt å være noe helt annet. I følge konspirasjonsklovner dreier det seg om bevist spredning av aluminium, barium, og en rekke andre ukjente kjemikalier og partikler». Dette er for å ta livet av oss, ifølge en del mennesker med litt for aktiv fantasi. Det er vel noe av den mest korka måten å ta livet av oss på … når det finnes mer effektive måter å ta kål på oss. Greit å nevne at vi lever vi stadig lenger …

Contrail Science – Chemtrail Non-science
NASA – The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
«Contrails don’t Persist» with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
Kjemistripe, garantert!
Slik dannes stripene på himmelen
«Contrails don’t Persist» with a Study of 70 Years of Books on Clouds
På sporet av chemtrails-konspirasjonen
MetaBunk – Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]

Jeg kan bare anbefale artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen som tar for seg hva dette faktisk dreier seg om.

Begrepsforvirringen er konspirasjonsteoretikerens kjennemerke
Krudtaa bør slutte å kalle det chemtrails når han muligens mener geoengineering.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vdr geoengineering og hva status egentlig er. Tittelen er: Geoengineering the climate: Science, governance and uncertainty. Også i Lille Norge forskes det det på klimafiksing: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science & Enviroment. Det er viktig å være klar over at dette kun er forskning. Omfanget er ikke stort, og tatt i betraktning klimaproblemenes alvor er det trist at ikke verdenssamfunnet bruker mer ressurser på disse ”siste-utvei-teknologiene”. Det foregår ikke geoengineering i stor skala. Det sprøytes ikke fra fly, og det som skjer skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten og puslete skala. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring av hva geoengineeringer, hva som er mulig.

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi , økologi , meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering for at dette kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser i dag mellom landene.

Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk (forslag) og lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering mellom annet.

“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conference developed by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering (geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde

Geoengineering er så teknologikrevede at det ikke lar seg gjennomføre i stor skala i dag
I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, og det gjør at det heller ikke utføres så noe særlig forskning innenfor feltet i dag.

Dette er noe konspirasjonsteoretikere stort sett ikke skjønner noe av uansett. De durer videre med sine chemtrailspåstander hvor de i mener at alle verdens myndigheter og flyselskaper er med i et gigantisk komplott hvor de driver med planlagt klimafiksing, eller hvor de bevist forgifter verdens befolkning med kjemikalier som sprer sykdom og død.

Et poeng er at flytrafikk forurenser. De slipper ut CO2 og NOX. . Her er en grei oversikt over hvordan fly forurenser. sjekk også: En flytur til London forurenser like mye som et halvt år med bilkjøring. Vi er glad i å fly. Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at vi i 2011 foretok 14,2 millioner reiser innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet. I prosent gir dette en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden 2009. Utenlandstrafikken økte med 7,2 prosent fra september 2012 til september 2013. Fly forurenser mer enn tidligere antatt.


Vann har minne,  eller vent nå litt …

Vann som har minne, vel. Dette er egentlig en gammel sak, men det er ofte et kjennetegn fra konspirasjonsmiljøet at tant og tull dras frem fra glemselen igjen og igjen. Krudtaa mener at Jacques Benveniste ble latterliggjort. Dette tøvet har en rekke homeopater omfavnet med hud og hår. La oss litt på det.

Krudtaa om benewiste

I 1988 raste det en debatt om dette. Den franske forskeren Jacques Benveniste mente å kunne bevise at vann hadde hukommelse, og at biologiske effekt av antistoffer, som var fortynnet så mye at det ikke kunne være et enste molekyl igjen, men vannet kunne allikevel – ifølge Benveniste huske stoffet det hadde vært i kontakt med. Det ble jo naturligvis hipp hurra hos alternative som helt seriøst mente at dette var et vitenskapelig bevis for homeopatiens effekt.

Krudtaa hevder: “Til tross for at studien hans er replisert og bekreftet, endte det altså med latterliggjøring og en billett ut i kulda”.

Kort fortalt: Benveniste klarte ikke på noen som helst måte å replisere sine “funn” noe som helst. ingen andre forskere klarte det heller. Det kan en lese om her: Nature – The memory of water

Ellers anbefaler jeg:
SciLogs – “Water memory” – a myth that wouldn’t die
BBC – Could water really have a memory?
Viten.no – Benveniste-saken, homøopati og vitenskap
NewScientist – Ghost molecules’ theory back from the dead
Rational Wiki – Water memory
Science Blogs – Your Friday Dose of Woo: A homeopathic journal club
Science Blogs – Bad Homeopathic Differential Equations. Yech.
Ars Technica – Diluting the scientific method: Ars looks at homeopathy

Atoms and Numbers – Can we please forget about “water memory”? sier det som trengs å sies.

“The life of a water molecule is an amazing and ongoing journey, but unfortunately, the molecule itself remembers none of it. It forms its hydrogen bonds, dissolves, evaporates, becomes ice or steam, spends a few hours travelling in a person’s body, makes it way around the World, yet it remains the same plain water molecule.  Nevertheless, there are businesses built on claims that water has a memory – that it remembers what was previously dissolved in it, that it can retain information it has been exposed to, and that it can even have emotional responses to external stimuli”


Frisk på null komma svisj
Her har Krudtaa virkelig dratt en frem en luring som har gjort butikk av sitt “mirakel produkt”  – Brain Repair Formula.
Krudtaa blaylokk tull

Dr Russel Blaylock er en pensjonert nevrokirurg som har begynt en ny karriere i pseudovitenskapens tjeneste. Nå driver han med kosttilskudd som lables som Brain Repair Formula. Han hevder at hans trylleformular kan forebygge og behandle sykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Han hevder at hans fantastiske produkter virker på den måten at det maksimerer hjernens evne til å helbrede og redusere betennelser. Det stopper ikke der – Blaylock kommer også med påstander om at han kan helbrede de fleste kreftformer, ja sågar forebygge kreft.

I følge han selv er det vitenskapelige miljøet helt uvitende om dette. Nuvel.

Blaylock er også antivaksernes gode venn. Han hevder at vaksiner kan være farligere enn svineinfluensa, fordi vaksinen inneholder skvalen. Det han glemmer å fortelle er at i USA er det ikke noen vaksiner som lenger inneholder skvalen.

Skepdic – Russell Blaylock, MD
The Vaccine Conspiracy Theorist – Quack of the Day: Dr. Russell Blaylock
The VaccineTimes – Russell Blaylock MD – The new Wakefield?
Rational Wiki – Russell Blaylock
Media Matters – Here Are 5 Conservative Outlets That Promoted The Quack Doc Scott Brown Had To Disown

Vaksinens historie? Ikke en gang i nærheten
I god antivaksånd er selvfølgelig Krudtaa ikke særlig glad i vaksiner i det heletatt.

kruttlapp04112012

Vaksinens historie er nyttig lesing. The College of Physicians of Philadelphia gir en god oversikt som tar for vaksiner i et historisk perspektiv. Ellers kan jeg anbefale Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
Anbefaler også: 31 løgner om vaksiner.

Vaksinemotstandere har med alle respekt å melde svært lite peiling på hva de snakker om. De tror at ved å bruke noen timer eller dager på nettet, hvor de tråler Google eller leser andre antivaksine websteder at de får frem «sannheten» om vaksiner. I all hovedsak er dette mennesker som ikke har noen peiling på immunologi, virologi, bakteriologi, epidemiologi hvordan vaksiner virker

En av de store konspirasjons-kvakkfabrikkene på nettet er NaturalNews (tidligere newstarget), et  nettsted grunnlagt av Mike «the Health Ranger» Adams . NaturalNews fremmer et hav av kvasimedisinsk tøv, og er i tillegg en kilde som vaksinefornektere (anivaksere) omfavner. I tillegg er Natural News er mekka for ulike konspirasjonsteorier.

La oss ta noen av sakene hvor NaturalNews er fullstendig ute og sykler

Mainstream Climate Science Defeats Global Crank Mike Adams
Crazy conspiracies appear immediately about Aurora shooting
Natural News is trying to murder me with laughter
Ten Misconceptions From Natural News
Top 10 Worst Anti-Science Websites
5 Easy Ways to Spot a B.S. News Story on the Internet
NaturalNews.com slimes breast cancer research again
Modern-day vaccines have their roots in Nazi medical experiments

Most ‘dangerous’ anti-science GMO critic? Meet Mike Adams–Conspiracy junkie runs alternative ‘health’ empire

Den siste tiden har det stormet rundt Mike Adams. Han har oppfordret til drap på ledende forskere som forsker på GMO, samt journalister. Mike Adams Escalates his Ugly Anti-GMO Campaign.
Les –  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics
Les også: Mike Adams is a Dangerous Loon
For ikke å glemme – Are these science writers and publications facing death threats for covering GMOs?

Som Adams selv sier: (Han redigerte i ettertid bort noen av de mest belastende utsagnene).

«Interestingly, just yesterday German President Joachim Gauck celebrated the lives of those brave Nazi officers who attempted to assassinate Adolf Hitler in 1944. (1) Their attempted Wolf’s Lair bombing failed, but it was an honorable attempt to rid the world of tremendous evil by killing one of the people responsible for it.
This official ceremony sends a message to the world, and that official message from the nation of Germany to the rest of the world is that «it is the moral right — and even the obligation — of human beings everywhere to actively plan and carry out the killing of those engaged in heinous crimes against humanity.» (UPDATE: Those are the paraphrased words of the German government, not my statement.)”

Dagen etter fant jo Adams ut at dette så ikke helt bra ut. Istedenfor å ta “altie” som går ut på at: “noen hacket min konto”, så er han litt mer kreativ. Han hevder at det var selskapet Monsanto selv som satte opp en side som oppfordret til drap på journalister og ledende forskere inne GMO.

Les –  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics

Mike Adams claims Monsanto set up “kill GMO supporters” website, as scientists, journalists face death threats. Det brenner jo litt under bena hans etter hans famøse påstander. FBI er koblet inn: FBI turns up heat on Mike Adams as ‘Health Ranger’ fiasco widens, plus Adams’ archive.

Siterer man NaturalNews kan du være ganske sikker på at det er dundrende galt. Tore B. Krudtaa ser ikke ut til å ha noen motforestilinger mot å bruke NaturalNews som autorativ kilde. Kildekritikk er en fin trikk.

Agenda 21 konspirasjonen som ikke vil dø.
Agenda 21 er en klassiker som konspirasjonsteoretikere trekker frem i ny og ne, i ulike varianter. Agenda 21 er/var en handlingsplan for økt innsats for miljø- og utviklingsspørsmål, vedtatt for FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i juni 1992. Planen omhandler mer enn 100 programområder fordelt på fire hovedområder:

– Fattigdom, forbrukermønstre og andre sosial og økonomiske spørsmål.
– Forvaltning av miljø og naturressurser.
– Nasjonal og internasjonal styrking av den rolle sosiale grupper og frivillige organisasjoner spiller.
– Finansielle og teknologiske tiltak for å gjennomføre handlingsplanen.
Kilde: Johannessen, Bjørn. (2013, 18. november). Agenda 21. I Store norske leksikon. Hentet 24. juli 2014 fra http://snl.no/Agenda_21.

 

krutt om agenda21

Krudtaa drar frem en konspirasjonssversjon hvor Glenn Beck brukes som kilde. Glenn Beck markerte seg etter 22/7 med å sammenlikne AUF med Hitlerjugend. Han er blitt enda verre de senere år. Selv konservative amerikanere tar sterkt avstand fra Beck. Kildekritikk er ikke noe Krudtaa bruker mye tid på, det burde han gjøre.

The Daily Beast – Glenn Beck’s Anti-Semitic Attacks
Anti – Defamation League – Glenn Beck’s Remarks About Soros And The Holocaust ‘Offensive And Over The Top’
Media Matters – Glenn Beck called hurricane survivors in New Orleans «scumbags,» said he «hates» 9-11 families

Agenda 21 var ment å forankres helt ned på lokalnivå. En rekke kommuner utarbeidet planer som kunne implementeres lokalt. Her hjemme ble det i februar 1998 avholdt en landskonferanse for Lokal Agenda 21 i Fredrikstad. Det kom mer en 700 deltakere fra kommuner, statsforvaltning, fylkeskommuner m.m. Det munnet ut i en noe som ble kalt Fredrikstaderklæringen, som var en oppfordring til alle kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner rundt i landet om å arbeide og gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Hvordan har det gått siden den gang? Det er skrevet en bok som har forsøkt å evaluere norske kommuners arbeid med bærekraftig utvikling, og er spesielt rettet mot tiltaket «Lokal Agenda 21» (LA21).

Linkene under gir en oversikt over tankegodset vi finner i de marginale delene av konspirasjon og alternativlandskapet også her hjemme vedrørende Agenda 21.

The Daily Beast – Agenda 21: The U.N. Conspiracy That Just Won’t Die
Southern Poverty Law Center (SPLC) – Agenda 21 and the Jews
Southern Povertt Law Center (SPLC) – Agenda 21: The UN, Sustainability and Right-Wing Conspiracy Theory:
Southern Poverty Law Center (SPLC) – Antigovernment Conspiracy Theorists Rail Against UN’s Agenda 21 Program:
Southern Poverty Law Center (SPLC) – Agenda 21 conspiracy theories spread by extremists, politicians pose real dangers
Slate.com – Obama Will Abolish the Suburbs?

 

Tore B Krudtaas miljøengasjementt

Tore B Krudtaa var for kort tid siden lokalleder for Miljøpartiet De Grønne. En svært så kontroversiell lokalleder (som også sto også på valglista ved Stortingsvalget i 2013).
Krudtaa har nå trukket seg fra alle tillitsverv i Miljøpartiet De Grønne. Krudtaa fikk klare signaler på at han ikke var ønsket som tillitsvalgt i partiet, noe det var flere gode grunner for. For det første er han sterkt uenig i Miljøpartiet viktigste sak. Krudtaa mener at Intergovermental Panal on Climate Change IPCC lyver om klimaendringene vi står overfor, dette er en av Miljøpartiets viktigste sak. Krudtaa mener i fullt alvor at partiet fikk panikk da han la frem en 4 år gammel artikkel fra Donna Laframboise, som mener at klimaendringene ikke er menneksekapte, kort fortalt.

Donna Laframboise recycles old attacks on IPCC – Donna Laframboise er klimarealistenes halmstrå. Det har vært sært å se en lokalleder fra et miljøparti dra frem Laframboise og tale sitt eget parti midt imot ved at han heller ikke forholder seg til IPCC klimarapport, som han ikke kan ha lest.  Jeg syns det er merkelig at han faktisk ble medlem i Miljøpartiet når det ser ut til at han ikke en gang støtter partiets viktigste sak.

Klimarealistene har ingen faglige argumenter.
Donna Laframboise and Cloud Screaming
The top ten global warming ‘skeptic’ arguments answered
«Alle som er svak for grøsserlitteratur burde ta seg tid til å lese rapporten»
– Ingen på planeten vil være uberørt
Dette bildet bekymrer klimaforsker Grete
The Scientific Debate On Global Warming In One Chart

I tillegg drar Krudta frem Don Easterbrook. Det Krudtaa ikke nevner er at Easterbrook ble grundig avkledd da han presenterte sine feilaktige data på Heartland climate conference i 2012. Konferansen var klimaendringsfornekternes konferanse der de skulle bevise at klimaendringene bare var bløff. Easterbrook mente at hans målinger vdr temperaturøkingen var mer nøyaktig en det IPCC viste, og at IPCCs målinger ikke var riktige, men poenget er at hans data er rett og slett bygger på forvrengte data som han ikke kunne underbygge. Han var til og med så frekk at han hevdet at han bygde på IPCC datasett, som var en sannhet med store modifikasjoner. Du kan lese mer om Easterbrooks fadese her: Don Easterbrook’s Heartland Distortion of Reality

ScienceBlog – Don Easterbrook hides the incline
ScienceBlog – Don Easterbrook’s research misconduct
SciBlogs – Don Easterbrook’s Academic Dishonesty
SciBlogs – Don Easterbrook is a zombie
Hot Topic – Easterbrook fakes his figures, hides the incline
Profmandia – Don Easterbrook’s Academic Dishonesty

Det er ikke lenger snakk om vi faktisk opplever klimaendringer, men om hvordan vi skal tilpasse oss endringene som allerede er i gang, hvor raskt vil endringene skje.

Å følge klimaendringsfornekternes argumentasjon er godt illustret her: What Will Climate Change Deniers Say…?

Krudtaa kaller IPCC klimarapport for bløff og desinformasjon i kjent stil. Krudtaa bruker konsekvent bare Easterbrook og LaFramboise som kilder, ignorerer at de to er kritisert sønder og sammen mange ganger. Han har ikke gått til andre kilder, og slett ikke til primærkilden, IPCC

Tore B Krudtaa bør lese seg opp.

IPCC – Climate Change 2013: The Physical Science Basis
IPCC – Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability
IPCC – Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Den andre grunnen til at Krudtaa ble anmodet om å fratre sine verv, var at han i økende grad ble en bealsting når han stadig frontet en rekke konspirasjoner, som er plukket i fra hverandre gud vet hvor mange ganger, uten at det affiserte Krudtaa på noen som helst måte. En kan lese om noe av det her: Miljøbevegelsens mørke understrøm. Krudtaa har med all respekt ikke peiling på hva han snakker om innenfor dette feltet heller. Hvordan Miljøpartiet De Grønne kunne bruke Krudtaa som tillitsvalgt (lokalleder i Sandefjord) er for meg en gåte.

Krudtaa blir ofte svært aggressiv mot meningsmotstandere, og kan ha et ekstremt oppheng i enkelte personer, med en egen webside kalt ”På tiltalebenken” oppererer han som en slags aktor og dommer. Han kommer ofte med utsagn om at du lyver, er desinformant og at han er ærekrenket i debatter hvor han møter kritikk for sine påstander. Krudtaa er veldig personfokusert i debatter. Han er heller ikke på høyden rent faglig på de teamer han fronter, og rent kildekritisk er han i de fleste sammenhenger en katastofe.

 

Trolling på Wikipedia
Tore B. Krudtaa er også utestengt fra Wikipedia for gjentagende trolling. Han forsøkte å linke til sin egen aktivistblogg, selv etter flere beskjeder om at det ikke ble akseptert.

krudtaa-Ikke pedia

Til slutt

Det er viktig å huske på at en av vitenskapens grunnpilarer er kritikk, kritikk og atter kritikk. Alle testresultater skal analyseres og kritiseres så mye som mulig. Kun de resultater som overlever kritikk fra alle kanter, får leve videre. Innen vitenskapen gjøres dette blant annet ved at studier må publiseres i såkalte peer-reviewed journals, det vil si vitenskapelige tidsskrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert.

Noen er bevisst ute etter å bedra folk når de pre­senterer dårlig vitenskap. Folk som oppriktig tror på undersøkelsene sine, men ikke vet nok om vitenskapelige metoder til å forstå hva de gjør feil, er vanligere enn vi liker å tro. Begge typer narrer eller villeder folk. Det er mulig – og vanlig at en under­søkelse ser ut som vitenskap og høres ut som viten­skap, uten virkelig å være det. Falske forskere og rene dilettanter bruker ofte et vitenskapelig språk og påberoper seg et sett med impone­rende statistikker uten å gjøre vitenskapelige undersøkelser for å skille mellom fantasi og virkelighet. Dette kalles pseudovitenskap.

Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum når det gjelder klima, GMO, vaksiner osv. Poenget er vi må faktisk basere oss på den beste kunnskapen vi til enhver tid har tilgjengelig. Det er det beste forsvaret vi har mot hysteri i den ene og den andre retningen.

Utfordringene med vårt informasjonssamfunn er at også idioti, løgn og feilaktige påstander får komme fritt frem. Løgner og fantasifullt tøv sprer seg langt raskere enn nøktern fakta, og det går enda hurtigere å produsere nytt svada enn det er å tilbakevise det. Det raskeste av alt er å resirkulere gammelt vås som allerede ligger fritt tilgjengelig på nettet, for enhver som har lært seg og google. Vi må nok bare innse at pseudovitenskapen vil ha sine fanebærere og væpnere, som med aggressive metoder insisterer på at de kan trumfe forskingen innenfor en fagfelt med tant og resirkulert konspirasjonsvrøvl som de kaller det samfunnskritikk. Jeg forstår ikke denne forkjærligheten som blant annet Trond Skaftnesmo og Tore B Krudtaa har for pseudovitenskap. Det er viktig å møte fanebærerne og deres væpnere og avkle tøvet de bringer til torgs.

 

Blogg oppdatert 18.11 – 2014

 

Relaterte blogger:

Vaksinemotstand, løgn og flørting med antisemittisme.
Vaksinemotstand – løgn og dårlig kildekritikk.
Nei, Poliovaksinen fører ikke til kreft, og vaksinerte barn er ikke sykere en uvaksinerte barn
Vaksinemytene som ikke vil dø
Tåkefyrster i pseudovitenskapens tjeneste.
Kritisk tenking og hverdagsskeptisisme
Borgerjournalistikk og vår nye mediehverdag
Sim Sala Alternativ Bim
Den multiresistente New Age bevegelsen.
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… …
Subjektivismen i New Age bevegelsen


Eksterne relevante blogger:

Saksynt:
Geelmuydens Facebook-forsvar feiler fryktelig
Geelmuydens 8 myter om mat: Et koldtbord av løgner
Nei, økologisk mat er ikke sunnere
Tre triks fra alternativbehandlere
Kvikksølv-lureri fra antivaksineleiren
31 løgner om vaksiner

Bloggenbergh
Kritikk av Trond Skaftnesmo

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s