Nettstalkerne – Utvidet versjon

Tidligere i år skulle Øivind Bergh intervjues sammen med miljøkriger Kurt Oddekalv fra Norges Miljøverforbund av TV2 i Bergen. I følge Bergh har Oddekalv delt informasjon og lenker fra høyreekstreme organisasjoner på sin Facebook-side. Oddekalv har tidligere kommet med uttalelser som ikke akkurat styrker hans troverdighet. Intervjuet endte med at Berg kastet kaffe på Oddekalv. Det var ikke særlig klokt, det tror jeg også Bergh innser.

Det som skjer i etterkant er interessant å bivåne. De påfølgende dager og uker kastet de seg over Bergh. Bergh har deltatt i en rekke debatter og kommentarfelt og har vært rimelig krass mot en del mennesker i konspirasjonsmiljøet over en periode. Det gjør man ikke ustraffet, de tar hevn og kontakter arbeidsgiveren din. Inn på banen kommer også Elin P. Gregusson. Skal komme tilbake til hvorfor hun er så muggen.

E-Gregusson-1twitter.com 2016-04-16 17-05-47

En av de ledende vaksinemotstanderne her hjemme er den pensjonerte farmasøyten Sandy Lunøe tok kontakt med Øivind Bergs arbeidsgiver Havforskningsinstituttet. Hun mener seg stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Lunøe er ikke blitt stemplet som antisemitt eller høyreekstrem, men hun påstår dette selv, fordi det vil gi henne sympati innad i sitt eget miljø. Hun vet at påstandene om vaksiner hun bringer til torgs ikke holder mål, da er det bekvemt for Lunøe og hevde at hun brunskvettes, altså hevde at hun blir stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Hun har tidligere blitt tatt i å være uredelig. Det at hun nå kontakter arbeidsgivere til de hun møter i debatter er bekymringsfullt, men hun er ikke alene om det.

Nytt sirkus på gang.

En del personligheter i det konspirative leende er dratt inn i gravitasjonsfeltet til Tore Bergum Krudtaa. Han er fryktelig sur for at han tapte sitt eget søksmål mot Øivind Bergh, og nå har han slått seg sammen med Elin P. Gregusson. Skal komme tilbake til hvor jeg har henne i fra.

Men, tilbake til Krudtaa. Det som skjer videre etter at saken han anla mot Øivind Bergh nå er avvist er slett ikke bra.

Den 18.03.2016  klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter.

Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? (Erstatning og saksomkostninger)
Krudtaa mente åpenbart at det ikke var en selvfølge at Bergh skulle få det, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krav på, fordi det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhodet ikke hadde gjort. Berg henviste Krudtaa til sin advokat. Det tror jeg var lurt.

Krudtaa gir seg ikke, han sier:

«Da må du være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en helt spesiell dag mens du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver – hvis du krever de pengene». 

Bergh opplyser at han har orientert sin arbeidsgiver om trusselen fra Krudtaa. Det tror jeg han gjør lurt i.

kruddtaa med pdf1

kruddtaa med pdf2

I følge Bergh har en anonym person tidligere bedt om noen timelister – og at Havforskningsinstituttet valgte å utlevere disse ut fra prinsippet om mer offentlighet. Så nå skal altså timelistene til Bergh legges ut på nettet? – Send meg de gjerne, sier Elin P. Gregusson.

Hvordan kom Elin P. Gregusson inn gravitasjonsfeltet til Krudtaa? Tja, miljøet er lite og hun er sur på Human-Etisk Forbund, det er Krudtaa også.  Hun er sur på Bergh, det er Krudtaa også. Hun er tidligere blitt linket til konspirasjonsmiljøet, det har definitivt Krudtaa også blitt. Krudtaa ble «kastet ut» av Miljøpartiet de grønne på grunn av blant annet konspirasjontullet han promoterte rundt på nettet, samt at han motarbeidet partiets viktigste sak som handler om global oppvarming.

Men, det stopper ikke der. Krudtaa har nå begynt å stalke vitner som vitnet i Tingrettsaken han tapte.

I rettsaken vitnet blant annet Shoaib Sultan. Sultan er til daglig ansatt i Antirasistisk Senter, samt at han sitter i bystyret som representant for Miljøpartiet De Grønne. Krudtaa har sendt epost til alle i Oslos bystyre og til Antirasistisk Senter om Shoaib Sultans vitnemål i retten, hvor han hevder at sultan løy og stemplet han som antisemititt i sitt vitnemål i rettsaken mot Bergh. Det er feil. Sultan uttalte seg om kildene Krudtaa linket til og hvorfor de oppfattes som antisemittiske.

Krudtaa hetser Sultan

Klippet er fra bloggen Rettsfarsen som tilhører Tore B Krudtaa 

Det som er alvorlig er at Krudtaa hevder at vitner i rettsaken han selv anla løy bevist for å få han dømt. Det er drøye påstander og er ikke riktig. Sultan og noen av de andre vitnene uttalte seg i all hovedsak om de kilder og påstander som Krudtaa sprer på nettet. Krudtaa linker (fortsatt) til konspirasjoner som inneholder antisemittisme. Han skjønner ikke at han selv bidrar til å videreformidle konspirasjoner hvor fortellertradisjonene er at «jødene står bak alt som er galt i verden» Jeg tror faktisk ikke at Krudtaa er antisemitt, men han er faktuelt dum, og kildekritikken hans er en katastrofe.

Krudtaa hetser Sultan

Krudtaas eget vitnemål i rettsaken var en katastrofe, og det ble ganske åpenlyst at hans linking og hang til konspirasjoner ikke var til hans fordel. I dommen er følgene poeng relatert til hva vitner uttalte seg om noe Krudtaa bør meditere litt over:

Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Retten bemerker videre at Krudtaa har fortsatt å lenke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med lenkingen ble påpekt av Bergh. Retten slår også fast at det er åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten.– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med. Link.

Jeg kan forstå rent menneskelig at Krudtaa mener at dommen er feil, men det han nå driver med nå er ren stalking av vitner, noe som er svært alvorlig og som i verste fall kan rammes av straffeloven § 157.

Krudtaa hetser ARS

Men, det stopper ikke, Krudtaa går løs på Shoaib Sultan arbeidsgiver Antirasistisk Senter og gjentar de samme beskyldningene om at han er stemplet som antisemitt. Det Krudtaa ikke skjønner er at det er hans linking og mangel på kildekritikk som skaper problemer for han selv. Andre vitnene i saken blir omtalt som løgnere og ellers på en svært nedlatende måte. Selv Berghs advokat Jon Wessel-Aasblir omtalt i Krudtaas blogg, som om han skulle være en part i saken. Krudtaa ser ikke ut tå skjønne at en advokat er satt til å representere sin klient på best mulig måte.

Krudtaa anket saken han tapte i Tingretten til Lagmannsretten, denne gangen som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig, han ble til slutt pålagt å skaffe seg prosessfullmektig (advokat) for å få saken på rett spor, noe han ikke etterkom. Den 01.04 i år forsøke Krudtaa seg på et innlegg på Dagsavisens nye meninger. Krudtaa kom med en dårlig skjult trussel mot dommere i Agder Lagmannsrett og Høyesterett kamuflert som satire. Innlegget på Dagsavisens nye meninger ble fjernet  etter et par dager, men ble liggende uredigert noen dager på hans egen blogg.

«Jeg har et mareritt hvor jeg leier en torpedo for å kidnappe flere dommere fra Agder lagmannsrett og Høyesterett. Dommerne henges bakbundet opp i noen svære kjøttkroker, hvor de deretter flås levende. Etter å ha mørnet i 4 dager, kappes vi opp skrottene med motorsag og kjører delene gjennom en rusten kjøttkvern. Via et Cateringfirma sendes dommer farsen til Høyesterett- kamuflert som delikate burgere»   

Dette falt ikke i god jord hos dommerne i Lagmannsretten. De skrev et skarp brev til Krudtaa hvor de poengterte at kunne være brudd på Straffeloven 2005 § 157 første ledd bokstav B. Etter at Krudtaa mottok brevet fra retten endrer han klokelig nok på teksten. Du kan lese mer om saken her.

Tilbake til Elin P. Gregusson. Damen ble ble fryktelig sur når det ble satt søkelys på en rettsikkerhetsgruppe som kom under vingene til Stortingsrepresentant Ulf Leirstein i 2014 . Gregusson var et av medlemmene i den gruppen. Det vise seg fort at deltakerne i rettsikkerhetsgruppen var en broket forsamling. Når de kom i medias søkelys ble ikke det særlig godt mottatt. Hun har skrevet en lang harang over hvor fornærmet hun er, og messer om juridisk ansvar for at «hun blir forfulgt» – Hun føler seg hetset. Poenget er at hverken Gregusson eller klanen som plutselig flokker seg rundt harangen hennes er vant til det vi andre kaller kritikk.

Rettsikkerhets2016-03-30_19-53-45

Litt forhistorie rundt rettsikkerhetsgruppen som Elin P. Gregusson ble en del av, så lenge det varte …

Marius Reikerås er en avskiltet advokat som nå er en slags selvutnevnt juridisk begavelse som gjør sine hoser grønne barnevernhaterland. Marius Reikerås og en del av hans omgangskrets klarte sommeren 2014 å innynde seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder rundt det, da det viser seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet.

  1. juni 2014, skrev jusprofessor Hans F. Marthinussen et debattinnlegg i Aftenposten hvor medlemmenes holdninger ble trukket frem:

I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner.Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397). Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.

Du kan lese mer om gruppen her: Påstander og anklager om korrupsjon

Ellers er dette også verdt å lese: Ulf Leirsteins galskap
Vepsen.no. Konspirasjonsgruppe på Tinget

Elin P. Gregusson var en del av denne rettsikkerhetsgruppen som som ble sterkt kritisert. Det kommer veldig klart frem i klippene under at det er her skoen trykker. Det var Ronny Kjelsberg som skrev artikkelen Ulf Leirsteins galskap. Ja, Marius Reikerås har skrevet for konspirasjonskokosnøttfabrikken Nyhetsspeilet som er ledet av «helseforsker» Hans Kristian Gaarder.

Hun driver nå en stalkekampanje på Twitter. Det er noe sykelig og manisk over denne type oppførsel. En bør ikke være overrasket egentlig. I de mørke konspirasjonskrokene finnes det personer som er ekstremt hevngjerrige, og som ikke takler kritikk i det hele tatt. Dette er personer som ikke har noen skrupler for å dra inn arbeidsgivere til de som kritiserer de som et ledd i deres merkverdige renkespill.

Gregusson mener at Marius Reikerås sine artikler på Nyhetsspeilet er nøkterne, vel, det kan diskuteres. Reikerås har en lei tendens til å rote en del med de juridiske begrepene når han påberoper brudd på menneskerettigheter. I tillegg «har han selv opplevd overgrep fra Staten». Nå ja, sjekker vi litt her så er nok Reikerås skyld i «overgrepene» selv, noe du kan lese om her.

greg sur1

greg sur2

greg sur3

Det skinner tydelig igjennom at Gregusson er svært sur på den kritikken Rettsikkerhetsgruppen fikk, som var helt betimelig, i den grad den består av mennesker som har et noe uryddig forhold til virkeligheten.

Gregusson er altså for vaksinering. Ja, du er sjanseløs i en faglig diskusjon, det samme er Sandy Lunøe. Hun er en løgnhals når det kommer til teamet vaksiner og påberoper seg faglig tyngde hun ikke har . Det Gregusson glemmer et at jeg med flere forholder oss til hva forskningen i sum sier om vaksiner. Det er ikke noen diskusjon om at vaksinering er et at de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Det er ikke noen uenighet i forskingsmiljøene om at vaksinering fungerer.

Vi trenger ikke krystallkuler eller tarotkort, vi forholder oss til forskingen på område. At det løper en håndfull antivaksere under Lunøes vinger og hevder at vaksiner er det som tar livet av oss, noe som er hinsides tøv og løgn.

Greg om vaksiner

Det er interessant at hun gjør felles front med Tore B Krudtaa. (og klanen som er eksperter på å lage drittpakker på nett) Det er kanskje ikke så rart. Tore B Krudtaa gjør lite annet en å poste konspirasjoner og tøv rundt på nettet, ikke minst i en del avisers kommentarfelt. Hans oppførsel er ikke av den sobre sorten.

krudtaa om sine avsløringer
Krudtaa har hatt for vane å ringe redaksjoner og true med rettslige skritt, hvis ikke innlegg som Krudtaa mente var ærekrenkende ble fjernet med en gang. I Krudtaas univers er det svært mye som er ærekrenkende.
Er du uenig med Krudtaa får du raskt høre at du er løgner og en desinformant, betalt av industrien, og at du har en irrasjonell logikk. (gjerne med versaler og utropstegn).

personangrep fra Krudtaa

Hvis det er en fagartikkel som er postet er det ikke uvanlig at man finner Krudtaa i kommentarfeltet hvor han hevder at fagreferent/artikkelforfatter ikke har greie på hva vedkommende skriver om, er betalt av industrien, samt driver med desinformasjon og har en irrasjonell logikk. Jeg kunne fylt en hel bloggpost med eksempler på hans dårlige oppførsel i debatter. Krudtaa har ikke har et kildekritisk bein i kroppen, og at det faktisk var det som førte til en totalt unødvendig rettssak, som han selv kjørte ettertrykkelig i dass?

Nedenfor er det flere utdrag fra Elins P. Gregussons Facebook vegg som Krudtaa viser til. Hun har plutselig fått seg nye venner. Venner fra de mørkeste krokene av det alternative miljøet.

sweney lager bok

Flere fikk med seg drittpakkekampanjen fra det rabiate delene av det alternative som gikk i fistel over Ingen liker å bli lurt kampanjen i regi av Human-Etisk Forbund (HEF). Kampanjen ble tatt svært personlig av en god håndfull alternative/vaksinemotstandere. De forsøkte seg med en kampanje hvor de blant annet hevdet at HEF støttet pedofili. Det gikk ikke videre bra med de påstandene. Kan være greit å minne om at Antia Sweeney var en del av alternativmiljøet som kjørte en drittkampanje mot bloggeren Gunnar Tjomlid, hvor arnestedet Lyskilden (kaller seg nå Kilden Nyheter) ble drevet av barnebokforfatter Anita Sweeney og Frisør Dag Fallet.  Dag Fallet var definitivt den mest aktive i drittkampanjen med flere blogginnlegg hvor han la seg farlig tett oppunder rene beskyldninger om at Tjomlid var pedofil. Tore B. Krudtaa har spredt Dag Fallets bloggposter, noe som ble i tema i rettsaken han anla mot Øivind Berg og tapte.

De fikk med seg bloggeren Trude Helèn Hole på laget. Det ble ikke særlig vellykket. Hun ble kastet ut av bloggosfæren til Nettavisen etter hvert, når det kom for en dag hva dette faktisk dreide seg om. En real drittkampanje. Hole lot seg bruke i en kampanje hun ikke hadde forutsetninger for å skjønne så mye av. Gregusson burde ikke bruke samme taktikk, hvor hun hevder at hun er forfulgt av Human-Etisk Forbund, eller antyde at de har noe med hennes påstander om at hun modereres, knebles og forfølges osv … Det blir for dumt.

hole1-1

Hole hevder overraskende at hun er truet på livet av Øivind Bergh flere ganger. Jeg håper for hennes egen del av at hun kan dokumentere såpass alvorlige anklager, men jeg tviler sterkt. Det hun nok mener er at hun møtte sterk kritikk for sine svært unyanserte bloggposter. I hennes bok er det altså det samme som «truet på livet» …
Hole mener at Stavrum tok grundig feil. Nei, han gjorde ikke det. Hole lot seg bruke i en drittkampanje som for hennes del slo tilbake, hun ble lempet ut av bloggosfæren hos Nettavisen.

Et tilbakeblikk:
Gunnar Stavrum – Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Journalisten – Nettavisen beklager Tjomlid-hets
Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Fritanke – Til slutt kan man ikke lenger «tie ihjel»
Fritanke – Tjomlid er ingen såkalt «pedoaktivist»
VG – Drittkasterne
Skepsis Norge – Anstiftere, medløpere og andre møkkaspredere

HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Drittpakkemakerne i alternativskogen
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Trude Helén Hole er naturligvis sur for at hun ble kastet ut av bloggosfæren til Nettavisen. Kommentarfeltene på de nå slettede bloggpostene til Hole ble raskt Sodoma og Gomorra. Antivaksere, rasister, konspirasjonsklovner i ulike valører flokket seg rundt Holes påstander om at Tjomlid bagatelliserte pedofili. Noe han ikke gjør, men nyansering og leseforståelsen til Hole er som resten av klanen som brukte henne i drittkampanjen sin er  – Ikke eksisterende!

Nei Hole har ikke sans for uenigheter og gode argumenter. Hun lot deg bruke i en drittkampanje som slo svært dårlig ut for din del. Hole ble også brukt til å spre «ferdigtygde» antivaksine argumenter, men du ble avkledd som kunnskapsløs og lettvint. Ikke rart hun ble sur. Det blir litt hult når hun snakker om at at hun liker uenighet og gode argumenter.

hole2

En av årsakene til at mange av de går i svart og hevder de blir personlig forfulgt, er kampanjen til Human-Etisk Forbund – Ingenliker å bli lurt, som har tatt for seg mye av det krimskramset som alternativbransjen inneholder. Kampanjen oppleves som et personlig angrep.

thorin

Nei, det betyr ikke å henge ut folk Thorlin, det betyr å ta påstandene som lanseres på alvor og fortelle det som faktisk er saken. Alternativbransjen er ikke alternativ behandling eller alternativ til behandling, det er en alternativ inntektskilde for folk uten skrupler! Det faller en del folk tungt for brystet at slike opplagte ting kritiseres. Uttalelsene til Thorin viser med all tydelighet at kritikk mot alternativ krims krams tas svært personlig.

Gregusson går etter journalister også. Hun er forøvrig godt kjent i noen av våre mediehus.

påstander fra greg om senn
En av Gregussons nye venner vaksinemotstanderen Cathrine Woldstad hevder at Berg skader mange mennesker? Woldstad må ha sviktende hukommelse her. Wolstad har herjet på ulike fora og vært rimelig breikjefta og ufin så det holder. Hun har tidligere vært Rolf Erik Hanssens protégé i mange år. Hanssen var en real nettmobber, som har fikk et oppgjør med rettsvesenet for sin motbydelige oppførsel. Jeg kan ikke se at Woldstad var så opptatt av nettmobbing når Hanssen hold på som verst. Snarere tvert i mot!

Volstad1

Hvordan har dere tenkt å stoppe Bergh da? Ta kontakt med familien, fastlegen, tannlegen og bilverkstedet han bruker. Dette er nettstalking.

greg-svar1

greg-svar2

greg-svar3

greg-svar4

greg-svar5

Det er tydelig at hun også har lagt Advokat John Wessel Aas for hat. Han kritiserte virksomheten til Gregusson som hun kaller rettferdighetshjelpen, det gjør man ikke ustraffet, skal komme tilbake til det. Wessel Aas har også vært advokaten til Bergh i ankesaken (som trynet for Krudtaa). Det gjør man ikke ustraffet i de kretser. Krudtaa og Gregusson har funnet hverandre i et slags merkverdig symbiose hvor de hevder de er utsatt for stor urett, kneblet, sensurert og ærekrenket (fra morgen til kveld) mens de herjer på Facebook, Twitter og i avisenes kommentarfelter, hvor de hevder de er kneblet, sensurert og ærekrenket … ja dere skjønner tegningen …

greg-jater Wessel-AAS

Du verden, har Gregusson telt over alle tweets fra John Wessel Aas? Det forundrer meg faktisk ikke. Det kan selvfølgelig være at hun tar dette ut fra løse luften. I tillegg har Gregusson fått nye venner fra de innerste krokene i det mørkeste alternativhelvete …  Ikke bra.

Det er et mønster i dette som er litt ekkelt. Kritiserer man noen av disse folkene risiker man å bli stalket i lang tid fremover. Det er rart hvordan mennesker som får sine påstander og meninger kritisert finner hverandre. De hyler og skriker, og gud bedre som de skriker om at de er forfulgt, kneblet og sensuret, alt mens de spyr ut eder og galle på Twitter, Facebook og i kilometere lange innlegg og kommentarer i våre avisers kommentarfelter. Det er definitivt ikke noe sjakktrekk for Gregusson å menge seg med de verste av de verste fra det alternativmiljøet hvis hun har planer om å bli oppfattet en smule seriøst.

Gregusson er i følge seg selv veldig opptatt av rettferdighet, etterrettelighet og etikk. Det jeg lurer på er hvorfor hun samarbeider med en avskiltet advokat, som ikke en gang klarer å stable jussen riktig? Jeg snakker om Marius Reikerås.

LovbruddGreggusson-twitter.com 2016-06-10 15-21-00

Både Reikerås og Gregusson er svært aktive i det jeg kaller barneverhaterland. Riktig nok er Gregusson i alle fall tilsynelatende noe mer moderat en det jeg har sett andre i miljøet. Hun har ikke noen skrupler for å dele innlegg fra en advokat som har mistet sin bevilling.

Deler Reikerås 2016-06-10 16-09-12

Reikerås roter og våser rundt med sin egen høyst personlige tolking av menneskerettigheter. Han har en egen støttegruppe (som ble satt i gang etter at han mistet sin advokatbevilling) hvor det hevdes at det er statens som har forfulgt han siden han en periode var Nordskjørdykkernes advokat. Med all respekt, det er bare vås.  Hovedfokus i støttegruppen ellers er et unyansert barnevernshat. Reikerås er, eller har gjort seg til en slags uformell juridisk skikkelse for et miljø av barnevernshatere. Det gavner definitivt ikke barna.

Hvorfor oppføre seg som ræsshøl på nett?

Deler av det alternative miljøet og konspirasjonsmiljøet er preget av en slags relativisme som er nesten er latterlig. Objektive sannheter eksisterer knapt, og sannhet er noe hver enkelt kan skape selv. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til, blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man møter kritiske spørsmål, så rokker det ved ens egen person. Det ser vi mange eksempler på. Derfor vil kritikk oppleves som alt fra trolling til personangrep, hets og forfølgelse, i sin ytterste konsekvens. Jeg kan heller se bort fra at det er personligheter i dette landskapet som har en psykisk diagnose av noe slag, som kanskje kan forklare den maniske og stalkende oppførselen de legger for dagen, men det blir spekulasjon. Det kan være at de faktisk bare er veldig kjipe og rett og slett ondskapsfulle. Det rare er at nå man viser frem deres egen oppførsel på nett, så hevder de at knebles, er forfulgt og trakassert.

tj-kritikk
Gregusson ble veldig indignert over et sitat jeg skal ha kommet med tidligere, som jeg viser over her. Jeg blir bare lattermild når jeg ser hva hun reagerer på. Selvfølgelig kan det man sier på nettet kritiseres. Det er det Gregusson og hennes nå nye venner ikke helt får med seg.

De verste menneskene jeg har vært borti er faktisk folk fra det alternative/konspirasjonslandskapet. De er ondskapsfulle og kjipe, og når du viser fem hvor kjipe de er blir de enda verre. De har så dårlig karma at de fortjener å blir gjenfødt som hverandre …

Gregusson i farta igjen. Ikke bare blir hun «sensurert», men legg merke til at hun drar frem dette med rettsikkerhetsgruppen igjen. Ikke bare det, men hun drar inn Øivind Berg i hennes forkvaklede virkelighetsforståelse.

øb-forølges2 2016-06-10 17-40-59

Det som er litt skremmende, er at Gregusson bare fortsetter sin nettstalking her. Det er slett ikke bra. Vanligvis når vi leser om stalking så er det ofte kvinner som rammes, men det bildet ser ut til bli mer nyansert. For min del har jeg fulgt konspirasjons og alternativmiljøet noen år. De mest hevngjerrige og utspekulerte jeg fant der var faktisk kvinner. Du kritisere ikke de ustraffet.

Gregusson gir seg ikke. Hun fortsetter sin nettstalker kampanje.

Greg stalker Berg

Jeg tror Berg ønsker å få fred fra Gregusson nå, men det ser ikke ut som hun skjønner det. Dette ender ikke bra hvis hun nå ikke tar til vettet. Hva er det neste hun kan finne på, ringe Berghs arbeidsgiver og be om et møte? Det er i så fall ikke første gang Gregusson tar kontakt med arbeidsgiverne til de hun setter på sin shitliste. Dette er slett ikke bra!

ØB advarer mog greg 2016-06-10 16-30-10

Gregusson gir seg ikke i sin noe merkelige Twitter kampanje. Nå blander hun inn Human-Etisk Forbund i sin stalkekampanje.

Gregers om Hef1 2016-06-10 21-02-52

Gregers om Hef2 2016-06-10 21-02-52

Flere som reagerer på Gregussons oppførsel får gjennomgå. Hun er særlig aktiv på Twitter.

Greg stalker Rugtveit

 

Gregers stalker HEF22

Igjen har Gregusson fått det for seg at hun er forfulgt Human-Etisk Forbund, og at det er aktivister som står bak det hun kaller forfølgelse.  Det er noe bekymringsfullt når flere som reagerer på hennes åpenbare stalking blir kalt aktivister.  Gregusson er faktisk truende til å ta kontakt med NAV for å forhøre seg om personer hun har lagt for hat mottar trygdeytelser, damen har ingen sperrer for å koble inn arbeidsgivere. Jeg begynner å lure på om Gregusson har det helt bra? Det er langt fra et normalt reaksjonsmønster hun legger for dagen.

Nei, jeg har ingen uenighet med Gregusson, men jeg blir en smule arg når man oppfører seg som svin på nett. Mennesker som Gregusson har ingen normale filter får å håndtere det vi andre kaller kritikk.  Hun durer i vei og ringer, mailer folk, kontakter arbeidsgiverne til de som kritiserer hennes gjøren og laden, det er ikke normal oppførsel.

greg om Næss2

Jeg er ikke en del av noen motoffensiv, jeg er ikke en gang medlem av Human-Etisk Forbund, jeg har heller ikke hengt etter damen i over en måned. Gregusson er en av de fra konspirasjonsmørkeloftet som dessverre reagerer med å sjikanere og stalke folk når hun møter kritikk. Derfor forbeholder jeg med retten til å vise frem hva slags irrasjonelle måte Gregusson velger å håndtere kritikk. Hun går i fistel, ringer arbeidsgivere og blander de inn i sin personlige vendetta hun har mot ganske mange personer etter hvert. Det er ikke normalt å reagere på den måten.

Gregers stalker HEF22

Jeg føler meg ikke stalket. Jeg har observert konspirasjonsmiljøet siden 2008. Jeg har fått telefoner og mail av mennesker hvor jeg tror psykiatrien burde ha tatt seg av noen av de. Det er noe bekymringsfullt når personer som Gregusson begynner å dra inn arbeidsgivere og ikke minst andre parter som ikke har noen interesse av det våset hun driver med. Jeg sitter med en følelse at Gregusson burde fått en eller annen form for hjelp. Det er ikke naturlig å holde på med denne type stalking.

Greg5555 2016-06-16 09-23-14

Gregusson leker også varsler. Hun er kjent for å slenge ut påstander om uredeligheter og ulovligheter i øst og vest, men evner ikke å bringe til torgs noe annet en støy, så langt. Hun er ingen varsler, hun er en dilettant av rang. Nå har hun pekt seg ut Human-Etisk Forbund som hun kommer til å plage vettet av fremover med ulike påstander. Får bare ønske de lykke til fremover. Kjenner jeg henne rett kommer hun til å ta for seg organisasjonskartet, da er helvete i gang, Telefoner, mailer, osv. Får håpe det ikke det går så langt. Jeg er ikke medlem i Human-Etisk Forbund, men hun får det for seg at jeg må være det. Hun om det.

Greg-Stalker hef

For Elin P. Gregusson handler dette om at hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun skulle være med i, ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet uansett. De fikk ramsalt kritikk fra flere hold, og nå har Gregusson gått i hevnmodus og forsøker å dra offerkortet. I tillegg forsøker hun seg på billige hersketeknikker om slemme menn som forfølger en «modig» dame. Det blir for dumt. Gregusson er noe av det verste jeg har sett på en stund hva gjelder stalking og personforfølgelse på nett. Sammen med Tore B Krudtaa er dette litt av et radarpar i å stalke andre.

I tillegg har de fått med seg de verste av de verste fra det alternative miljøet, som påfallende nok også har fått sterkt kritikk fra noen av de samme menneskene. Er det noe disse folkene kan langt bedre en kommunikasjonsbyråer, så er det å lage drittpakker og helvete for mennesker som kommer i deres vei.

Oppdatert september 2016

Elin P Gregusson har den senere tiden gått fullstendig av skaftet. Hun har til og med kontaktet med næringsdepartementet, for i hennes verden så må staten pålegge alle som jobber i et statlig forvaltningsorgan som havforskningsinstituttet hvor Bergh kobber munnkurv. Det bunner i at damen har blitt motsagt av Bergh i noen debatter. Du gjør ikke det ustraffet. Hun skriver kilometere lange pamfletter om at hun blir stalket når vi faktisk snakker om det vi kaller kritikk …

Hun har også skrudd opp stalkekampanjen hun har gående mot advokat Jon Wessel-Aas. Wessel-Aas rapporterte Gregusson inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fordi hun utga seg for å være rettshjelper, noe hun ikke på noen måter er.  Jeg skrev tidligere at Advokat Wessel – Aas rapporterte Greugusson som driver enkeltmannsforetaket Rettferdighetshjelpen inn til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Det stemmer ikke, Wessel-Aas har ikke rapportert Rettferdighetshjelpen/Gregusson inn til Tilsynsrådet. Advokat Jon Wessel Aas viste at hun ikke var noen godkjent rettshjelper og svarte på Gregussons Tweet (som er fra 2014) at folk kunne selv ta kontakt med Tilsynet for å sjekke om Gregusson var godkjent som rettshjelper. Dette tålte ikke Gregusson og gikk fullstendig av skaftet. Hun har drevet en stalkekampanje mot advokat Jon Wessel-Aas siden 2012.

gregusson-og-wessel-as

Det er uansett rart at Gregusson hevder at hun hadde godkjennelse fra Advokatforeningen og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet når det viser seg at det har hun ikke. Hun har ikke juridisk utdannelse, noe som er en hovedregel for å kunne være rettshjelper. Etter det jeg vet så ba Tilsynsrådet om Greussons forklaring da hun markedsførte seg på en måte som ble tolket som om hun drev med rettshjelp. Det skjedde ikke noe mer siden hun bedyret at hun ikke tok seg betalt for den delen av virksomheten. Tilsynsrådet hadde ikke dokumentasjon som kunne motsi det, og måtte da slå seg til ro med hennes forklaring. Tilsynsrådet har ingen sanksjonsmulighet overfor markedsføring alene.

Gregusson kaller seg varsler. Hun er ikke det. Hun er en en manisk dilettant det ikke er noen grunn til å ta på alvor hvor hun drar slutninger som ikke henger på greip.

gregers om aas1

Gregusson er ikke særlig glad i advokater for å si det pent. Hun har også lagt Advokat Bengt Erik Waldow på sin shitliste. Waldow var nylig var ute med sin egen blogg som jeg anbefaler alle å lese: Sinnsyk advokat rømte fra galehus. Gregusson har i følge Waldow truet med å bruke tvangsinnleggelsen mot han. Også medier24.com har skrevet om saken.

Hvem er er Bengt Erik Waldow? Han var var Advokaten som konfronterte tidligere bergensordfører Trude Drevland direkte med godene hun fikk sponset av reder Torstein Hagen.  Les også: Bergensadvokat ber politiledelsen gå. Det ser ut til at politiet innstiller på å ta ut tiltale mot Trude Drevland og Inge Tangerås. Samtidig vil de frafalle siktelsen mot cruiseskipsreder Torstein Hagen.– Les: Politiet vil tiltale Drevland for korrupsjon.  Rare greier. Når andre står frem med saker om mulig korrupsjon, da syns Gregusson det er greit å angripe varsleren? Det er noe med hennes logikk her som er en smule skakkjørt siden hun kaller seg selv varsler, men angriper her en varsler … Ja, dere skjønner tegningen.

bengtassen5

Har du bevildning

Så forsøker Gregusson å juge seg ut av situasjonen og hevder det er advokat Waldosom har sjikanert henne. Hun er som en dødsbakterie det ikke finnes noen kur mot. Havner man på shitradaren til Gregusson så er man der … lenge … Waldow gjør lurt i å blokkere damen på Twitter, Facebook, blokkere telefonnummeret hennes  osv… Poenget er at når Greusson blir presset og hun skjønner hun er ute og kjøret. Mitt råd er – ikke gå i noen dialog med henne, hun har sjeldent noe vektig å underbygge tøvet hun skramler rundt med.

gregers-lyver

Hva er vel bedre en å angripe de som stiller spørsmål om damens nedrige oppførsel på nett. Det viser bare hva slags dilettant Gregusson er. Hun unnlater fortsatt å redegjøre for hvorfor hun stalker Advokat Waldow. Jeg kan sannsynligvis ikke forvente at Gregusson utdyper spørsmålene jeg stilte henne heller.

Så kommer hun plutselig på banen etter noen dager, men bare inne på sin egen Twitterprofil. Seriøst, hun mener noen (hun mener nok sikker meg og Bergh her) har plantet en paranoid konspirasjonsteori i hodet til Advokat Waldow. Hun glemmer at hun tidligere truet advokat Waødpw og ville bruke mot han at han hadde vært tvangsinnlagt. Dette er jo et skole eksempel på hvordan hun åler seg unna at hun faktisk ser ut til å stå bak en drittpakke mot Advokat Waldow. Når vi ser av klippene og hennes utsagn over er det bare å si takk for at hun selv gjør klarere hva hun holder på med. Men for redelighetens skyld kunne Gregusson ha svart her. Hun kommer neppe til å gjøre det. Hun er for feig til å ta konkrete debatter hvor hun må redegjøre og utdype sine påstander.

gregers-bersek-igjen-1

 

En rekke Aviser tar ikke i Gregusson med ildtang. Grunnen er åpenbar. Løse usammenhengende påstander. Når hun blir bedt om å utdype og underbygge smuldrer det opp mellom hendene hennes, fordi hun ikke har noe som underbygger hennes påstander.  Sånn har hun holdt noen år nå.

gregers om media1

 

Et tidligere klipp der hun stalker journalister.

Gregusson-Stalker1

Gregusson tar på seg offerrollen nå. Nylig har hun har anmeldt en stalker. Vedkommende kan ta det helt med ro. Gregusson får leie seg en feiemaskin fra Mesta og feie for egen dør. Så fort jeg får greie på hvem hun har anmeldt vil jeg komme tilbake med opplysninger om det i bloggposten, hvis hun har anmeldt noen i det hele tatt. Jeg er ikke så sikker på det.

gregers-har-anmeldt

Nei, Stalkeloven er vedtatt for å verne personer som faktisk er forfulgt og stalket, som får livet ødelagt. Den er ikke laget for å verne dilettanter som Gregusson. som selv driver omfattende nettstalking.  Det kan faktisk også se ut som Gregusson også har begynt å lage drittpakker, særlig mot advokater, ref Advokat Bengt Erik Waldow. Hun bør meditere litt over egen oppførsel på nettet. Det er ikke normalt å forfølge folk i årevis. Det er ikke normalt å ringe arbeidsgivere, det er heller ikke normalt å kontakte departementer for å klage på at ansatte i statlige virksomheter bruker sin ytringsfrihet til å påpeke at Elin Gregusson er en nettstalker, intrigemaker og dilettant.

Gregusson letter på sløret. Hun avslører hvem hun har anmeldt for stalking. Det er selvfølgelig Øivind Bergh. Dette er så dumt at jeg ikke ser noen grunn til å kommentere det noe videre. Jeg har vist i denne bloggposten hva slags dilettant Gregusson er. Regner med at Politiet her faktisk sier:»har du ikke en blokkeringsknapp, du?» 

grgers-har-anmeldt-bergh

 

Til slutt

Gregussons varemerke er at hun spyr ut mer eller mindre halvkvedede beskyldninger mot mennesker, uten å dokumentere dem. Krever man dokumentasjon, tilbyr hun å møtes, kommunisere direkte per e-post. Hun har tidligere blitt utfordret til å dokumentere sine påstander i en åpen blogg (ettersom hun stadig har klagd over at hun ble sensurert/avvist av medier). Da var svaret alltid at hun var/er «teknisk idiot», og ikke fikk til å opprette en blogg. Noen opprettet derfor en blogg for henne, men hun «overså» glatt tilbudet. Etterhvert begynte hun med sine Facabook Notes, der hun «dokumenterer» på en fullstendig uetterrettelig måte, med en selektiv usammenhengende klipp og lim metode. Der var/er «alle velkommen» til å korrigere/imøtegå hva hun skrev om dem, men du må først bli «venn» med henne på Facebook. Få orker jo å forholde seg til hennes usammenhengende tullete påstander og maniske oppførsel. Hun ringer arbeidsgivere, hun kontakter departementer (hvis hun finner ut at du arbeider for relevante etater), hun kobler inn organisasjoner, som ikke har noe med de kranke sakene hun driver med på nettet uansett og lager i sitt hode forbindelseslinjer som ikke henger på greip. Et godt råd, styr langt unna Gregusson.

 

Oppdatert 18.09.2016

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s