Sim Sala Alternativ Bim

Alternativbransjen opererer i grenselandet tro/religionsfrihet og kommersialisme. På den måten mener de at de ikke kan kritiseres, for alle må jo få tro det det vil, ikke sant? Jeg illustrerer det gjerne på denne måten: – Du kan tro på en ”magisk krystall ”, det er i utgangspunktet uproblematisk for meg, men når de ”denger steinen i hodet mitt» og hevder at den helbreder en rekke sykdommer og plager, samtidig som de holder en faktura i den andre hånden, da er en ikke lenger i landskapet for tro/livssynsfrihet lenger, men langt inne i det kommersielle landskapet, et landskap med helt andre spilleregler. En av spillereglene er kravet om effekt, som faktisk betyr at man må dokumentere nettopp effekten av det en påstår.

”Alternativkirken” fremstår i stor grad som en samling mennesker som ikke vil avfeie at fem pluss fem kan være nitten i stedet for ti.. Jeg ser ikke helt nytten i å dyrke denne relativismen som feier gjennom det alternative hvor alt er riktig, fordi det ”min erfaring og sannhet». Jeg har spurt meg mange ganger hvorfor man ikke klarer å se det ulogiske i at svært mange som praktiserer ulike «alternative» metoder (altså «prestene» i alternativ kirken) for en i stor grad tar seg godt betalt for noe som stort sett holdes oppe av konspirasjonsteorier, anekdoter og en frenetisk unnvikelse når de blir utfordret til å teste sine ”hellige økonomiske kuer” (ulike behandlinger). Hvis de da virket kunne de faktisk vært dominerende innen sine respektive felter.

Eksempel: Hvis synske virkelig har den evnen som de hevder de har så burde de ha jobbet i politiet med å oppklare forbrytelser i stede for å fremstå i tilrettelagte tv programmer, hvor de lirer av seg selvfølgeligheter og betraktinger.

For ikke å snakke om de som hevder de kan heale all verdens vondter og sykdommer ut av kroppen. Hvis vi testet dette skikkelig, og det ble slått fast at det virket, så hadde sykehusene vært fulle av healere. Det ville snudd opp ned på vårt helsevesen og synet vi har på sykdom.

I stede for å ta tak i dette gjemmer alternativbransjen og bevegelsen seg bak mantraene at dette er å anse som tro, som ikke må kritiseres; ”for alle må få tro det de vil, ikke sant?” men er frekke nok til å strø om seg med vitenskapelige ord og utrykk for å legitimere selv absurditeter som kurerer stort sett alt og som kan kan faktureres.

«Alternativkulturen har absolutt ingen toleranse for mystikk. Hvert lille mystiske hulrom i vår viten om verden blir forsøkt tettet med ønsketenkning og anekdoter.» Kilde

Å gjemme seg bak religions/trosfrihetsargumenter og i samme åndedrag kreve betaling for ”tjenesten, produktet” holder ikke, de må snart bestemme seg for hva som er hva. Vi har et regelverk i dag som forvaltes av Mattilsynet, Legemiddelverket og Forbrukerrådet, støttet av et lovverk. Dessverre håndheves ikke dette særlig strengt. Det virker som det er fritt frem, så lenge du ikke direkte tar livet av noen. Noen ganger er det kanskje bare flaks at det ikke går skikkelig galt.

Å forby alternativ behandling er ikke ønskelig og ikke noe mål. Poenget er å få ryddet opp i en jungel av regelrett svindel og tull. Kontrollen med alternativbransjen har vært bort i mot fraværende. Et krav at mennesker som skal holde på med «menneskers psyke og soma» ,som ikke kan dokumentere noe annet enn ren velvære, faktisk retter seg etter de lover og regler som gjelder, og er sannferdige i sin kommunikasjon og i sitt virke. Så enkelt er det faktisk.

Ingen Liker å bli Lurt
Alternativmiljøet har fått ture rundt alt for lenge uten at noen har tittet dem skikkelig i kortene, derfor har de nok hatt en viss fremgang. Derfor er kampanjer som ingen liker å bli lurt viktige for å sette fokus på et fenomen som altfor lenge har fått dure av gårde fri for kritikk og innsyn. Kampanjen er et frisk pust for å få blant annet alternativmiljøene til å ta innover seg at de faktisk er nødt til å forholde seg til at de er blitt en markedsarena, hvor det florerer med lurendreiere som spekulerer i en rekke menneskers manglende evner og vilje til å være en smule kritisk.

Derfor er det skummelt å være vitne til en bevegelse som har som mantra at «alt er mulig”; «alle har sin sannhet og virkelighet» uten å begrunne sine påstander, og som samtidig er gjennomsyret av kommersielle krefter som selger all verdens remedier og behandlinger under dekke av at det er «åndelighet».

Jeg har fulgt Ingen liker å bli lurt-kampanjen en god stund. Reaksjonene fra det «alternative landskapet” er et merkelig skue. I stedet for å ta til seg kritikk: «Ja, dette var kritikkverdig, og dette må vi rydde opp i», eller komme med saklig tilsvar á la: – «Dette er ikke riktig, her er dokumentasjonen som viser at kritikken dere reiser er feil», og argumentere for det, så velger alternative heller sutring over at de er forfulgt og mobbet. De tar på seg offerrollen. Hva slags taktikk er det? At folk som driver kommersielt med folks psykiske og fysiske helse ikke har tenkt gjennom hva de holder på med, og i tillegg mangler argumenter og dokumentasjon for hvorfor de holder på med det de gjør, er forstemmende.

Et av de mest tåpelige argumentene jeg ser er påstander om at ”skeptikere forsøker å kneble oss, de forfølger oss og forsøker å definere sannheten”. Dette er pubertalt og fjollete. Sannheten er at kritikk er noe alternativmiljøet er veldig dårlige på. Det er ikke vant til, eller har ikke noen kultur for å håndtere kritikk og kritiske innvendinger. Når det hevdes at de blir ”latterliggjort og karakterdrept, forfulgt og kneblet, og noen dikterer sannheten”, så snakker vi faktisk i realiteten om kritikk av kommersielle absurditeter som det er mye av i det alternative. Mye av det kommersielle krimskramset som vi finner i alternativmarkedet gjemmes bak tro og livssynsargumentasjon. Det er uredelig. En kan ikke få i pose og sekk.

Som lege og komiker Jonas Bergland treffende skriver i Dagbladet:

”Hvorfor er Norge et land der et klart flertall av befolkningen er overtroiske med tanke på helsespørsmål? Jeg tror vi er bortskjemte. Vi er bortskjemte på vår egen helse og har fått nulltoleranse for lidelse.”

Iveren etter å finne på spennende nye ting har tatt fullstendig overhånd. Disse vakre vene sjelene i det alternative syter fælt om forfølgelse og undertrykking når de møter kritikk for sine fantastiske påstander. Forkvaklet tankegods får spre seg, stort sett uten kontroll. De løper rundt med fantastiske apparater eller mirakelkurer som de omtrent kaster etter deg. Disse ”velmenende” helseridderne kan (i følge dem selv) rense og lappe sammen karmaen vår, harmonisere DNA-strengene, heve våre vibrasjoner med universet, drive med invertert rotasjon av chakra. Det finnes mennesker som løper rundt og hevder at marsvinet ditt har mentale sperrer, og at de kan snakke med den døde katten din. Blir butikk av den slags.

Folkeopplysningen
Det kom sterke reaksjoner på TV-programmet Folkeopplysningen på NRK. Folkeopplysningen var et program hvor vi får gode eksempler på hvordan alternative arbeider, og ikke minst hvorfor de ikke får resultater. Alternativmiljøet/bransjen er så preget av en postmoderne åpenhet for nesten hva som helst, at det er vanskelig å stille kritiske spørsmål, uten å bli beskyldt for å være ond og drive forfølgelse.

I forbindelse med programmet sendte Norske Homeopaters Landsforbund ut et rundskriv hvor de advarte sine medlemmer mot å stille opp i NRK-programmet Folkeopplysningen. Kanskje ikke så rart når forskningen faktisk ikke støtter homeopatien på noen måte.

Klage til Kringkasingsrådet
Det stopper ikke der. Folkeopplysningen er klaget inn for Kringkastingsrådet av Norsk homøopatisk pasientforening (jepp pasientforening). De mener «Latterliggjøringen» hadde vært et bedre navn, og synes NRK Brennpunkt burde lage en kritisk dokumentar om koblingene til Human-Etisk Forbund og Skepsis. Sukk …

Det virker som om seks av syv styremedlemmer der er praktiserende homeopater, men de kaller seg «pasientforeningen». Jeg ser jo ironien her. En får ønske dem … vent litt … Homeopater ville ikke delta i folkeopplysningen, men de klaget til Kringkastingsrådet allikevel? Hvem er det som gir disse folkene råd?

Kringkastingsrådet mottok også ti skriftlige klager fra aktører som syns programmet var en pest og en plage.

Kringkastingsrådet har selvfølgelig kommet med en uttalelse. Norsk Spiritualist Forening var ikke de eneste som valgte å klage.

Diskutert i Kringkastingsrådet
”Folkeopplysningen» ble i høst både hetset og hyllet for sin innfallsvinkel til alternativ medisin. Mange alternativterapeuter følte seg uthengt i programmene, men mange skeptikere engasjerte seg også i debattene.

Til sammen kom det inn 354 reaksjoner til NRKs publikumsservice, men halvparten av dem var positive.

Kringkastingsrådet mottok også ti skriftlige klager. I dag møttes rådet for å diskutere klagene, uten at rådets medlemmer kom til en konklusjon. De fleste var skjønt enige om at programmet representerte godt journalistisk håndverk, men at det var noen punkter som var verdt å diskutere.

Rådets medlemmer var stort sett enige om at det var godt journalistisk håndverk bak serien. Men mange pekte på to svakheter, som professor Vinjar Fønnebø innledet med.

Han mente programmene oppfylte mange kriterier, men at de feilet i valget av eksperter, og at de utelot enkelt informasjon de kunne hatt med i programmet.

Til tross for kritikken, ble det altså ikke tatt opp til votering om programmet var kritikkverdig eller ikke.”
link

Kringkastingsrådet konkluderte med at Folkeopplysningen var et godt program med et interessant programkonsept, og at uenighetene om programmet åpenbart følger uenigheten om bruk av alternative behandlingsmetoder. De mente derfor at disse uenighetene ikke var noe Kringkastingsrådet kunne avgjøre ved avstemning.

Klage til Pressens Faglige Utvalg
Hvor dårlig det står til når det gjelder selvinnsikt i det alternative viser vel Norsk Spiritualist Forening til det fulle. Folkeopplysningen er faktisk klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Norsk Spiritualist Forening mener programmet er både useriøst og hetsende. Les hele klagebrevet her.

Nå foreligger det faktisk en avgjørelse fra PFU. Du kan lese hele avgjørelsen her.

Det er ikke første gang vi hører syting og klaging fra alternativt hold. Holistisk forbund er heller ikke særlig gode på å håndtere kritikken som rettes mot alternativbransjen. De klaget til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Hva klaget de på? Jo, de forsøkte å definere alternativmedisin som livssyn, som da skulle skjermes for kritikk. De ville kort og godt ha en spesialtilpasset versjon av ytringsfriheten, hvor kritikk er forbudt. Les klagebrevet her. Du kan også lese svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet her. Jeg omtalte dette i et eget blogginnlegg.

I Aftenposten kunne vi tidligere i høst lese lege Anders Danielsen Lies krasse kritikk av Folkeopplysningen.

Jeg syns kronikken viser at han muligens ikke kjenner til hva som rører seg i alternativbransjens mangslungne sorte hull, og i vanvare likestiller alternativ behandling med skolemedisinen, bare at førstnevnte kanskje mangler dokumentasjon. Jeg tror mange leger trenger å få en innføring i hva som finnes der ute av elleville påstander og løgner, for ikke å snakke om den kyniske industrien bak alternativbransjen. Vi vet da godt at det ikke er rosenrødt i helsevesenet, men det bør definitivt ikke være noe argument for å dulle med alternativindustrien.

Det kommer selvfølgelig kritikk fra alternativbransjen. Homeopat og akupunktør Svein Justin Johansen på Din Klinikk i Lillestrøm ble svært så forbannet på programmet Folkeopplysningen.

For ikke å snakke om dyretolk Sissel Grana, som også syter og klager om at alternative behandlere ydmykes, og at Andreas Wahl har fordommer mot alternativ behandling. Hun får svar på tiltale her. Sissel Grana har næringsvett, hun. Hun får forespørsler om hun kan hjelpe med å finne bortkomne dyr på sin egen Facebook profil. Hun sender dem videre til sin egen kommersielle hjemmeside hvor du kan bestille hjelp til 850 kroner + 50 kroner i fakturagebyr. Regner med at prisen er per bortkommet dyr. Dyretolking er avslørt som svindel og bløff på TV tidligere. Hvor mange ganger må en vise frem hvor absurd dyretolking faktisk er? Det er ren og skjær svindel det Sissel Grana driver med.

Det florerer med beskyldninger om at programmet Folkeopplysningen var rigget, latterliggjorde deltakere osv. Programmet var glimrende og viser ved hjelp av det vi vet om vitenskap, hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, og hvorfor. Det er faktisk så enkelt.

Apropos riggede programmer – Sjekk ut Åndenes makt, eller ”fra sjel til sjel”, noe jeg har skrevet om her. Programmer som Åndenes makt har rullet og gått i flere år allerede og har en stor skare med tilhengere. Irrasjonalitet og overtro har gode kår i Norge.

For øvrig er healere og synske invitert til å få testet sine evner, men så lagt er det vært dørgende stille fra den kanten, Hvorfor det? Legg sammen to pluss to, for den som er flink til den slags.

For all del, kritikk er sunt og skaper debatt. Men det slår meg at noen av dem som kritiserer programmet Folkeopplysningen, og som ikke tilhører det alternative landskapet, faktisk ikke vet hvor ille det står til i dette landskapet. Programmet Folkeopplysningen på NRK har ikke gitt seg ut for å være noe annet enn det det er, nemlig folkeopplysning. Det har på en forbilledlig måte tatt for seg tant og fjas som stort sett ikke healer noe annet enn din portemone. Folkeopplysingen viser til hva naturvitenskapelig testing og telling kan si noe om, og hva vitenskapen ikke kan si noe om. Det er en fornuftig og redelig måte å gjøre det på. For meg virker det som om flere som kritiserer programmet har skrevet litt i affekt, hvor de har bestemt seg for hva som skal være feil med programmet, uavhengig av dets innhold, og glemt at kritikken trenger å gi mening.

Det verserer en del tall om hvor mye vi bruker på alternativ behandling hvert år. Det vi vet er at det brukes milliarder. I 2007 ble det estimert at vi brukte rundt 6 milliarder kroner i året på alternativ behandling, og da er ikke de over 2 milliarder som brukes på kosttilskudd tatt med. Det er rimelig å tro at tallene for de siste par årene er enda høyere.

I tillegg har vi teletorgmarkedet som omsetter for i overkant av 100 millioner kroner hvert år, ifølge Samferdselsdepartementet. De uregulerte spåtjenestene er større. Her er omsetningen ca. 150 millioner kroner årlig. Disse tallene er noen år gamle. Det er vanskelig å få noen oversikt over tall for de siste to år.

En annen ting som ofte trekkes frem som brekkstang i retorikken er statistikk som sier at bruk av alternativ behandling har økt de senere år. Men, stopp litt, legg merke til at det er de mer ”tradisjonelle behandlingene” som er økende. Det betyr at massasje, aromaterapi, akupunktur og soneterapi er det som er de mest vanlige alternative behandlinger som kjøpes i dag, altså det som brukes mest.

Det arrangeres årlig i overkant av 50 alternativmesser landet rundt. Totalt har de godt over 100.000 besøkende, og der selges remedier, magiske steiner, foto av din aura, og blodet ditt kan analyseres for sopp og annen kroppslig råte. Du kan gå frisk inn, men fint ha med deg opp til flere diagnoser ut igjen, samt en liste over alle matvarene du ikke tåler. Alt dette presentert av mennesker som i all hovedsak har noen helgesamlinger i hvordan kroppen fungerer. Ingen skal fortelle meg at det ikke er god butikk i dette.

I tillegg selges det et utall av alternative magasiner, i tillegg til Alternativt nettverks Visjon og Ildsjelens magasin her hjemme. Annonseinntektene en viktig inntektskilde for magasinene, og for annonsørene en mulighet til å presentere sine tjenester. I tillegg selges det tonnevis med bøker om hvordan være positiv, finne deg selv, heale, snakke med dine døde slektninger, kommunisere med marsvinet ditt osv. osv.

Det stopper jo ikke der. I tillegg har vi MLM (Multi-level marketing), selskaper som selger alt fra magisk sjokolade til vann med vitaliserende egenskaper. I tillegg er det nettbutikker drevet av lurendreiere som selger en rekke produkter som gjør ditt liv intet mindre enn fantastisk. I tillegg løper det folk rundt og selger livsfarlige behandlinger mot kreft, og annet som måtte feile oss. Poenget er at vi snakker om et marked som uten å blunke selger deg ørelys, fotbad som skal dra all gørra ut av kroppen din, ”mirakelkurer” som harmonerer dine celler, kalibrerer ditt DNA, helbreder kreft og Aids og ellers alt som er vondt. Så igjen, det er penger i udokumentert helsefarlig vås.

Snåsamannen fremstilles som en helgen her hjemme som ikke tar betalt for sine ”konsultasjoner”. Han har da vitterlig gitt ut en rekke bøker og sopt inn store summer på den måten, men i følge de alternative teller ikke dette. Snodig logikk. Det er mye snakk om Snåsa mannens evner. Det florer med historier om hvordan folk er blitt helbredet, han finner folk som har rotet seg bort osv. Når det gjelder Snåsamannen har vi parkert en hver fornuft. Når ca halvparten av Norges befolking tror på hans evner så blir nettdebatter om fenomenet fra Snåsa som regel verbale ”blodbad”. Når du klarer å få dine tilhengere til å forsvare deg med nebb og klør er du en formidabel Con Man i mine øyne. I følge en undersøkelse fra  2009 – European Social Survey er vi de mest naive og lettlurte nasjon i Europa. Det er kanskje derfor vi omfavner personer som Snåsamannen.

Finnes det ingen kontroll?
Alternativbransjen er svært uoversiktlig. Riktignok er det et eget register i Brønnøysund for alternative behandlere, men dette registeret sier ikke noe om kvaliteten på det som leveres. Det er anslagsvis 10 – 15.000 alternative behandlere i Norge. Kun ca. 2.700 er registrert i registeret. Det betyr at kun ca. 20-25% av de som driver med alternativ behandling er registrert. Siden det er frivillig å registrere seg, så er det bare ca 14 -18% som er registrert i registeret. For å bli registrert i registeret må utøver være medlem av en utøverorganisasjon som er godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet. Det kreves at foreningen må ha vedtekter og etiske regler som tilfredsstiller visse formelle kriterier, og at det stilles faglige krav til medlemmene. Fint, men det er stort sett opp til den enkelte forening å definere kravene som stilles.

Så har vi SABORG, som er en sammenslutning av alternative behandlingsorganisasjoner. De har noen etiske kjøreregler.

”SABORG er en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner som jobber for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres først og fremst ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, faglig utvikling og utdanning.

SABORG ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene (Ot.prp.27 2002-2003). Formålet med organisasjonen er å utvikle området alternativ behandling gjennom samarbeid mellom helsemyndigheter og utøverorganisasjoner. Sekretariatet gir helsemyndighetene mulighet til å kommunisere med utøverorganisasjoner gjennom ett felles organ.”

Poenget er at heller ikke SABORG fanger opp på langt nær hva de burde fange opp. Det er et uoversiktlig landskap her. Ingen vet hvem alternativbehandlerne reelt sett er, eller hva slags kompetanse de har. Det er lite innsyn, ingen klageadgang eller faginstans å forholde seg til. Det er ingen erstatningsordninger hvis en blir feilbehandlet. I praksis kan hvem som helst med et håndkle, en benk, en etikettskriver og en kløverknekt tilby hva som helst. Poenget er at en ”behandler” her hjemme stort sett kan gjøre akkurat det som passer. Riktignok er det en del lover og regler å forholde seg til, men hva hjelper det, når det er null oppfølging fra våre myndigheter?

Det virker som det er en notorisk uvilje mot å rydde internt i det alternative. Jeg savner en kritisk holdning til egen bransje blant alternativt tenkende. En del har tendens til å synes at alt som har merkelappen alternativt er bra, eller kanskje de ikke synes alt er så bra, men de vil ikke innrømme det høyt. Jeg forstår det kort og godt ikke.

I dag har vi Mattilsynet, Legemiddelverket og Forbrukerombudet. Tre instanser som dessverre ikke prioriterer å gå alternativbransjen nærmere i sømmene, og det er synd.

De lovene som alternativbransjen må forholde seg til er gode og relativt greie å forholde seg til. Lov om alternativ behandling av sykdom mv. er en god lov, hvis den ble fulgt opp. Da tror jeg kampanjer som Ingen liker å bli lurt (ILÅBL) hadde vært overflødig. Loven brytes så det suser hver eneste dag av både av behandlere og forhandlere av alternativremedier. I tillegg bryter de markedsføringsloven, og taushetsplikten brytes. De forteller klientene at de kan kurere dem for sykdommer, også alvorlige sykdommer. Noen går så langt at de anbefaler folk å slutte med medisiner de har fått av legen. Hvor mange alternativbehandlere som samarbeider med den enkeltes lege kan man telle på én telle på en hånd. Det er i stor grad fritt frem i dette landskapet.

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling
Forskrift om kosttilskudd
Merknader til forskrift om markedsføring
Lov om pasientrettigheter
Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften
Forskrift om pasientjournal
Bokføringslov
Bokføringsforskrift
Helsepersonelloven

Dessverre florerer det med udokumentert tull og tøys i det alternative, som det dessverre ikke slås ned på. La oss se på noe av det.

Dessverre florerer det med udokumentert tull og tøys i det alternative som det dessverre ikke slås ned på. Det er absolutt interessant å se nærmere på regelverket når det gjelder sprøytemidler i maten, men å tro at en liten plastsak til 710 kroner løser problemer er for å si det rett ut – bare sprøyt!

Fra nettbutikken Supernature finner vi denne fantastiske maskinen. Para Zapper som kan Zappe vekk det meste av sykdommer. Maskinen er basert på de elleville teoriene til Hulda Regehr Clark. Clark mente at alle sykdommer var relatert til parasittinfeksjoner, og hun påsto også at hun kunne helbrede alle sykdommer, inkludert kreft og HIV/AIDS ved å ødelegge parasittene ved å «zappe» dem med et elektrisk apparat som hun solgte. Hun skrev også en rekke bøker som beskrev hennes teorier og metoder, og hun drev klinikker i USA. Etter en strøm av juridiske vanskeligheter og aksjoner fra Federal Trade Commission flyttet hun virksomheten til Tijuana i Mexico hvor hun drev klinikken Century Nutrition. Kilde

Samme nettbutikk tilbyr en rekke produkter som er ikke er annet en ren og skjære svindel. Ta f.eks Nourish Life Disk:

”Øker livsenergien i mat og drikke. Ved å plassere mat og drikke på denne platen økes den elektriske ladingen og den magiske resonansen på atomisk nivå. Etter at mat og drikke har stått på denne platen, vil dennes livsenergi bli endret”

Dette er en tsunami av regelrett idioti som de attpåtil skal ha 1990 kroner for.


Men det blir verre

Ekstra ille er påstander som dette. Det er rett og slett feil. At cellegift fører til kreft er med all respekt det reneste tøv.

Det er rett og slett feil. At cellegift fører til kreft er med all respekt det reneste tøv. Å linke til en absurd konspirasjonsside/vaksinemotstandsside som naturalnews er et kjent fenomen i det alternative. Vedkommende driver også si egen alternative nettbutikk. Sjekk ut hva hun skriver om kreft, som selvfølgelig kan behandles på naturlige måter.

Legg merke til budskapet:

«Cancer is a symptom, it’s a message to YOU about imbalance in your body resulting from improper diet, toxins and or energy blockage.  Removing the symptom (the cancer) does not remove the reason that you got cancer.  You need to find the reason and correct it or it will return.»

Ergo er det din egen skyld hvis du får kreft. Det henger ikke på greip.

En annen morsomhet er denne:

Produktet er nå ikke å oppdrive lenger. Det forsvant kanskje i løse luften?

Absurde påstander
Leder av Norsk spiritualistisk trossamfunn, Andre Kirsebom, sier til TV2 at healere kan fjerne kreft. Organisasjonen han leder er offentlig godkjent som trossamfunn og får følgelig offentlig støtte. «TV2 hjelper deg» sendte et innslag om dette i september 2012. Det er drøye påstander for å si det mildt.Kilde: TV2.no

Jeg kunne ha kommet med enda flere eksempler på den galskapen som finnes i det alternative landskapet. Det gledelige er at det endelig ser ut til at Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet reagerer. Det er etter mitt syn på høy tid. Alternativbransjen har verken evne eller vilje til å ta tak i de mange lovbruddene som florer. Derfor var et gledelig å lese at det nå er en: – Storaksjon mot alternative behandlere.

Hvordan helsefarlig tankegods kan spre seg.
ILyskilden har jeg skrevet en del om. Det nye er at de nå har fått seg en blogg hvor de sprer farlig og unyansert tankegods. Særlig ille er det å lese deres artikkel: Ny forskning: Cellegift kan fremme kreft og har ingen kurativ effekt i 97% av tilfellene. Dette er med all respekt å melde tøv.

Studien som ILyskilden viser til har store svakheter som vi kan oppsummere på denne måten:
– Den har med kreftformer hvor cellegift vanligvis ikke blir brukt.
– Den måler et veldig kort tidsrom, f.eks. når det gjelder brystkreft så vil effekten først vise seg etter  3- 5 år.
– Den har utelatt kreftformer hvor cellegift er veldig effektiv.
– Den skiller ikke hvor cellegift blir brukt av andre årsaker enn helbredende (livsforlengende).

Jeg anbefaler ILyskildens moderatorer å lese seg opp på noen artikler om emnet. For øvrig har bloggeren Gunnar Tjomlid gått igjennom påstandene til ILyskilden og plukket de behørig i fra hverandre: Nei,de fleste kreftspesialister velger ikke bort cellegift

Jeg syns det er merkelig hvordan ILyskilden klarer å feilinformere så ettertrykkelig. Det er ikke lenge siden vi hadde denne saken i media. En sentral person som var svært aktiv på ILyskilden er gift med legen i artikkelen jeg linket opp, som merkelig nok advarer mot cellegift, men som uten å blunke anbefaler et direktehelsefarlig alternativ.

Vi vet at cellegift kan ha god effekt på krefttyper som utvikler seg raskt, såkalte hurtigvoksende svulster. Mot leukemi og en del kreftformer som ofte barn får, kan cellegift være effektive. Det er også effektivt mot brystkreft, kreft i eggstokkene samt i hodet.

Men mot enkelte krefttyper er cellegift ikke så godt egnet. Bukspyttkjertelkreft, lunge og tarmkreft har mindre utbytte av cellegift, men da har man andre virkemidler som kirurgi og stråling blant annet.

Det som er forkastelig med Lyskilden og lignende «ekstreme» alternative nettsteder, er at de driver fearmongring. Ofte skal det ikke mer til enn å lese artiklene de henviser til for å skjønne at det de hevder er feil, men det er de som faktisk tar det de leser for god fisk, og faktisk lar være å oppsøke hjelp og behandling på grunn av denne type artikler som ILK fremmer. Kildekritikk er det vi snakker om her. Det viktigste spørsmålet du kan stille deg er: Hva sier forskningen i sum om dette temaet?

Noen artikler og fakta ILyskilden bør få med seg i lys av sine påstander og feiltolkinger.

TheContribution of Cytotoxic Chemotherapy to the Management of Cancer
Mer effektiv cellegiftbehandling
Virkingen av cellegift over en femårs periode.


Altruisme og kynisme går hånd i hånd
I det alternative landskapet trekkes en alternativ helseridder opp av hatten. La oss se på noen av de som påvirker alternativbransjen.

Fritt Helsevalg

I alternativmiljøet er Fritt Helsevalg noe som ofte trekkes frem som en ”uavhengig” autoritet vedrørende helse. Fritt Helsevalg beskriver seg som en ideell og uavhengig forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre deg som forbruker et bredt tilbud av behandlinger.

Fritt Helsevalg er det jeg kallerkunstig grasrotbevegelse, det vi kan kalle Astroturf. Fritt Helsevalg påstår seg altså å være en forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre deg som forbruker et bredt tilbud av behandlingsformer. I virkeligheten er de en sammenslutning av selgere/utøvere av ulike remedier og alternativprodukter og tjenester. La oss se litt på noen av hvem de er linket opp mot.

Fritt Helsevalg var en av de største bidragsyterne til Vaksineaksjon.no, drevet av Kjetil Dreyer (som også driver alternativ-remediebutikken altshop). Vaksineaksjonen og vaksinemotstanderne har jeg skrevet om her og her.
Fritt Helsevalg er også medlem av Alliance for Natural Health International som jeg skal komme tilbake til.

Fritt Helsevalg`s holdinger til vaksiner og kreft.
Fritt Helsevalgs problematiske holdninger til vaksiner:
Vaksinering er ikke immunisering – seminar
Svineinfluensavaksinen med giftige ingredienser
Andre artikler om vaksiner knyttet til Fritt Helsevalg
Andre artikler om kreft knyttet til Fritt Helsevalg
Alternativ-leger fikk refs

Fritt Helsevalgs problematiske holdninger til kreft:

Vitamin B17 og kreftbehandling
Høyt anbefalt bok: En verden uten kreft
Aspartam: kreft på boks sier Dr. Al Sears

Tankegodet er gjennomsyret av konspirativt antivitenskapelig tankegods.
Her kan du se noen av de som samarbeider med Fritt Helsevalg. Vi snakker om kommersielle aktører i lange baner. Jeg tror det er viktig å ta innover seg at store deler av det alternative markedet består av magiske forestillinger som lover gull og grønne skoger, samt et par dalsøkk og fjelltopper på kjøpet. Alt dette er pakket inn i vakre ord og vendinger … som kan faktureres, og ikke minst gjemmes dette bak åndelig tåkefyrsteretorikk ala; ”alle må få tro det de vil”. Det er mye penger i helsefarlig tøv.

Fritt Helsevalg har gjort en genistrek ved å velge et fengende navn. På den måten kan de fremstå som en slags ”altomfattende rådgiver” hvor du som bruker, pasient, klient får ”uavhengig helseinformasjon”. Ingenting er mer feil enn det. Det er ingen grunn til å la seg lure. Fritt Helsevalg er en organisasjon som omfavner ukritisk alt som kan defineres som alternativ behandling. I samme åndedrag er de svært kritiske til det ordinære helsevesen, og er eksponent for direkte farlig tankegods vdr vaksiner og kreft som man ikke bør lytte til. De er en del av et verdensomspennende nett av aktører som fremmer helsefarlig tankegods og alternative behandlingsmetoder som ikke har noen effekt.

Alliance for Natural Health
Alliance for Natural Health International (ANH)er en paraplyorganisasjon/støttegruppe grunnlagt av Robert Verkerk i 2002 i Storbritannia. Ble opprinnelig grunnlagt for å skaffe midler for å finansiere en juridisk batalje mot EU`s regulering av kosttilskudd. De er kritiske til forsking som i hovedsak hevder atmegadoses av vitaminer mangler noen helsegevinst.

I nettverket til Alliance for Natural Health International (ANH) finner vi blant annet The Dr. Rath Health Foundation, drevet Matthias Rath – en vitaminpilletriller og sjarlatan av verste skuffe. Rath hever med fynd og klem av svært mange sykdommer og plager skyldes mangel av vitaminer. Han hevder at vitaminterapi helbreder kreft. Løsning på aidsepedemien som herjer en del afrikanske land var … tattararta – vitaminer, mineraler og kosttilskudd. Tidligeres president i Sør Afrika Thabo Mbeki var en god støttespiller for Raht. Landet var hardt rammet av HIV AIDS. Mbeki mente at Aids var et fattigdomsproblem og langet ut mot legemiddelselskaper. Rath fulgte sin vanlige oppskrift. Han kjørte på med annonser i landets aviser, hvor han langet ut mot den griske legemiddelindustrien, og hvor hans svar var vitaminer. Han skaffet seg støttespillere som skulle dele ut vitaminer til Aidssyke rundt om kring i landet. Det er en katastrofe hvor kynismen er hinsides. Les om dette her og her.

Alliance for Natural Health International kommer med en rekke kontroversielle uttalelser som vi kan se avarter av i alternativmiljøet her hjemme, en av de mest vanlige er:

“There is a definite plan to control and damage the public’s ability to manage health by natural means — and it’s global.”

National Health Federation
En annen stor aktør som påvirker alternativbransjen i stor grad er National Health Federation (NHF). Grunnlagt av Fred J. Hart i 1955 – etter at han fikk markedsføringsforbud mot å markedsføre fjollemaskiner basert på noe som kalles Radionics. Vi snakker om begynnelsen på det vi i dag kaller kvantemedisin.

Konseptet bak radionics står en mann med navn Albert Abrams bak tidlig på 1900 tallet. Han ble millionær ved å lease ut radionic maskiner som han designet selv. Radionics har ikke noe fundament i vitenskapen. Det går fullstendig på tvers av det vi vet om prinsippene for fysikk og biologi . Det er kort og godt og pseudovitenskap Radionics er maskiner som tilsynelatende måler energifrekvenser i kroppen. Var du syk, så skulle den maskinen kalibrere energien (rette opp ubalanser i kroppen skal være årsak til sykdom) i kroppen.

Dette er kjent musikk, og det et hav av slike maskiner der ute i dag – pakket inn i begrepetkvantemedisin, som er humbug og regelrett tøv. Så kvantemedisin er et begrep som har lengre røtter en vi tidigere har trodd. Dette er kjent musikk, og det et hav av slike maskiner der ute i dag – pakket inn i begrepet kvantemedisin  I 2009 hadde NRK en artikkel om apparatet SCIO – en maskin som i følge opphavsmannen William C. Nelson har kurert flere tusen mennesker for blant annet kreft. Du kan også lese om William C. Nelsons kvinnelige alter ego (dragartist) Desiré Dubounet. Her en artikkel fraMarketplace – Canadas investigative consumer show.

Vi ble også kjent med ”behandlingsmetoden” kvantemedisin i tv-programmet – Folkeopplysningen på NRK. Kvantemedisin er kort sagt «læren om kroppens cellekommunikasjon». Det er en noen idéer bak behandlingsformen som går på at kroppens  celler har en elektromagnetisk frekvenser» som kan måles fra ulike steder på kroppen, i hovedsak fra håndledd og hode. I behandlingen brukes det en mirakelmaskin som tilsynelatende skal kunne oppdage og kurere alt fra allergier til kreft.  Disse mirakelmaskinene registrerer forstyrrelser i kroppens cellefrekvenser og på den måten oppdages sykdommer. Behandlingen er like fantastisk, de ”elektromagnetiske frekvensene” justeres, vips sykdommer blir borte. Det er det reneste nonsens og vås.

Det florerer med tullete begrepet som tilsynelatende høres ut som det kommer fra vitenskapens verden. Det er det definitivt ikke. Spør du om det finnes vitenskaplig forskning rundt dette, så er svaret: – Det finnes mengder av ikke-publisert dokumentasjon for at behandlingsformen virker. Men de vil ikke offentliggjøre resultatene i frykt for å erte på seg legemiddelindustrien (høres kjent ut ikke sant). De mener i fult alvor at de slett ikke er  nødvendig å publisere resultatene, så lenge de har dokumentasjonene selv. Den eneste dokumentasjon de viser frem er at tøyseapparatene de bruker er CE godkjent.

Behandlingen innebærer ikke at pasienten får noen medisinerm men syke pasienter betaler tusenvis av kroner for en behandlingsmetode som er basert på vitenskapelig tull og tøys. I verste fall kan behandlingsformer som kvantemedisin bli prioritert av desperate mennesker fremfor vanlig sykdomsbehandling. Dette kan føre til store konsekvenser for dem med alvorlige sykdommer. Behandlingen gir et falskt håp hos de syke og jeg vil ikke nøle med å kalle det kynisme og regelrett kjeltringstreker det en del behandlere holder på med.

Hvor ille dette er kan en lese om her. En pasient ble rådet til å slutte med strålebehandling for kreft i  bukspyttkjertelen og lever og heller satse på å bli behandlet via en vidundermaskin bygd på  den psudovitenskaplig Radionics konseptet. Saken er over 10 år gammel, men dette går ofte i sykluser så det ville ikke forundre meg om det dukket opp nye saker snart.

Når vi snakker om absurde alternative behandlingsmetoder er Orgone energi akkumulator i en særklasse når det gjelder regelrett tøv. (Orgone var en slags universell livskraft som en luring ved navn Wilhelm Reich fant på).  Ren humbug pakket inn i fjonge vendiger og absurd vås. Dette er altså det en kaller kvantemedisin.

National Health Federation (NHF) har også arbeidet beinhardt for at kosttilskudd skal selges fritt og uten noen restriksjoner. De fronter en rekke udokumenterte alternative kreftbehandlingsmetoder, blant annet laetrile populært kalt B17 som også finnes i aprikoskjerner, noe jeg har skrevet om her. NHF er også motstandere av vaksiner.

National Health Federation (NHF) har arbeidet beinhardt for at kosttilskudd skal selges fritt og uten noen restriksjoner. De fronter også en rekke udokumenterte alternative kreftbehandlingsmetoder, blant annet laetrile populært kalt B17 som også finnes i aprikoskjerner, noe jeg har skrevet om her.


Poenget er

Nasjonale organisasjoner som Fritt Helsevalg her hjemme, er en del av et sinnrikt nettverk av kunstige grasrotbevegelser/organisasjoner som fronter regelrett tull, pakket inn med fjong retorikk og absurd vitenskaplig begrepsbruk, servert som altruisme og valgfrihet, men som er et talerør for reinspikket alternativkommers av vitaminer, tullete «kvantemaskiner»  som zapper vekk sykdomer, samt et hav av fantasifulle kurer og behandlinger. Det er ren kommersielle motiver som ligger bak, ikke noe annet. I tillegg er dette kamuflert under livssynsparaplyen. alle har jo rett til å tro på hva de vil, ikke sant? (for å unngå kritikk)

Til slutt

Hvorfor må alternativbransjen fjolle rundt med tullete påstander om at ulike kurer/remedier/maskiner og behandlinger med fancy navn, kun angriper ”de slemme cellene i kroppen”, og at det er en ”vibrasjonsmessig frekvens” eller en ”ubalanse i din aura”, ”sopp i blodet” og lignende som avgjør om du er syk eller ikke? Uten alt dette tøvet hadde det kanskje vært lettere å akseptere hva som kommer fra de alternative. Så langt har de vist liten vilje til å ta til seg kritikk overhodet.  De strør om seg med vitenskaplige uttrykk i den tro at det legitimerer det de holder på med.

Vaksinemotstanden er påtakelig i deler av det alternative landskapet. En av de vanligste påstandene mot vaksiner fra alternativt hold er at det er en konspirasjon mellom legemiddelprodusenter og myndigheter for å tjene penger. Noen ganger går legemiddelskaper over grensen og får en velfortjent smekk som svir.

Det er uansett et poeng at legemiddelbransjen tjener penger på sine medisiner. I dette bildet er det viktig å ha med seg at det drives forsking. Medisiner lansert i dag har ofte en utviklingstid på alt fra 5 til 15 år, kanskje lenger før de lanseres på markedet. Det er da naturlig at en ønsker å tjene penger. Det vi uansett skal være obs på er fenomener som medikalisering og disease mongering. Noe jeg har skrevet om her.

Vi må huske på at svært mye av helsekosten og vitaminene som omtales i rosende ordelag i det alternative produseres i stor grad av legemiddelfirmaer, men det snakkes det ikke så mye om. Bransjerådet for naturmidler rapporterer at vii Norge kjøper kosttilskudd for rundt 2,1 milliarder kroner. Av dette kjøper vi vitaminer/mineraler for 717 millioner. På verdensbasis omsettes kosttilskudd for ca 82 milliarder USD. Det er ikke småpenger vi snakker om. Her hjemme er Det er fortsatt en del farlige og ulovlige naturmidlene ute på markedet. Hyppige kontroller med nettbutikker som selger naturmidler bør bli en gjennomgangsmelodi.

Mange alternative liker å fremstille dette som en slags kamp mellom de griske legemiddelskapene med sine syntetiske produkter, og de altruistiske alternative med sine naturlige remedier. Vitaminer er i høyeste grad syntetiske produkter hvor forskjellen er at de ikke har noen medisinsk effekt på sykdom. Derfor er det bare tull når alternativbransjen/bevegelsen hevder at legemiddelskapene forsøker å kvele kosttilskuddsindustrien. Legemiddelskapene tjener jo penger på å lage kosttilskudd.
Det blir hult å kritisere legemiddelbransjen for kynisme, når man til de grader er en del av det samme kretsløpet. Forskjellen er at legemiddelbransjen må forholde seg til et sett med lover og regler. Det gjør ikke alternativbransjen i samme grad.

Det er en rekke brudd på lover og regler i det alternative. Det er aktører som ikke har noen filter for å hevde de kan kurerer kreft, MS, Hiv(som en del hevder ikke eksisterer), ja faktisk de fleste typer sykdommer, helt uten dokumentasjon. Her må myndighetene på banen. Kontrollen må økes. Et krav er at alle alternaive utøvere må registrer seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. På den måten blir det mer oversiktelig. I dag er det frivillig å registrere seg.

«Det stilles en rekke krav til utøverorganisasjonen for at den skal bli godkjent. Utøverorganisasjonen må blant annet ha vedtekter som tilsier at utøveren må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet, gi nødvendig informasjon til pasientene og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Utøverorganisasjonen må også ha vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige atferd. Det er organisasjonen og ikke det offentlige som stiller faglige krav til utøverne. Utøverorganisasjonene kan ha forskjellige faglige krav innen samme behandlingsform.
Registerordningen må ikke forveksles med autorisasjon av helsepersonell. Det er bare alternative behandlere som står oppført i registeret, som kan benytte betegnelsen «registrert» i tilknytning til sin yrkesbetegnelse. Betegnelsen er ikke en beskyttet tittel.»Kilde

De bør kanskje endre vilkårene slik at en være medlem av en utøverorganisasjon på minimum 100 – 200 medlemmer (i dag er kravet at en utøverorganisasjon har minimum 30 medlemmer). Det er uansett ikke noe garanti for seriøsitet, men det blir i alle fall noe mer oversiktelig, noe som kan føre til at det blir lettere å klage på overtamp og evt lovbrudd, hvis alle må være registrert. Det vil ikke være særlig heldig hvis en utøverorganisasjon får rykte på seg for ha utøvere som bryter lover og regler.

Når vi vet hvordan alternativbransjen arbeider, er det viktig at vi har et klart og konsist regelverk på plass. Uten dette ville det vært enda verre i dette landskapet. Vi har et regelverk i dag, men lovbrudd følges ikke opp i noen særlig grad. Alternativbransjen har fått operere stort sett fritt. Alt i valgfrihetens navn. Valgfrihet er viktig, men da må vi ha relevant informasjon om hva som er hva, særlig når det kommer til vår helse.
Relaterte blogger:

Den multiresistente New Age bevegelsen.
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… …
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Healing og Harry Potter faktoren
Vaksinemytene som ikke vil dø
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og n…
Jeg ”føler” på meg her at..det må være noe, eller …
Når medikalisering og disease mongering blir normalisert.

Eksterne blogger/kilder:

Saksynt – Vaksinemotstandere kjøpt og betalt av legemiddelindustrien?
Saksynt – Antioksidanter – en moderne helsemyte
Pernille Nylehns blogg – Alternativ innstramming
Fritanke – «Strålingsbeskyttelse» fjernes fra NAVs hjelpemiddelbase
NRK.no – Storaksjon mot alternative behandlere

Aftenposten – Vitenskapelig mørketid?
Aftenbladet – Mange liker å bli lurt?
Dagbladet – Bortskjemt på helse

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s